Ung flicka tittar uppfordrande på en person i förgrunden.
Foto: Folio bildbyrå

Lågaffektivt bemötande

Delta i ett seminarium om hur du lär dig hantera beteenden som skapar problem genom att använda ett bemötande som inte trappar upp konflikten.

Hur kan du ge stöd och anpassa vardagen i fritidshemmets verksamhet till de behov eleven har? Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Fritidsverksamheten ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Seminarieledare

Anna Morell och Jenny Karlsson, specialpedagoger från Kompetensutvecklingsinstitutet leder seminariet.

Kompetensutvecklingsinstitutets webbplats

Agenda

Under seminariet tar vi bland annat upp

  • Vad är ett lågaffektivt bemötande?
  • Vad innebär utmanade situationer för mig som pedagog?
  • Faser som jag hamnar i, i arbetet med eleven som jag behöver hantera och utvärdera för att förändra, och hur påverkar det mitt bemötande. 
  • Hur kan jag arbeta för att inte hamna lika ofta i kaos och istället arbeta proaktivt.
  • Hur kan jag agera om jag hamnar i utmanande situationer?
  • Exempel på hur du kan arbeta med olika verktyg för att skapa delaktighet med eleven och höra elevens röst.

Vem kan delta?

Du som är barnskötare eller fritidsledare och har kontakt med elever med funktionsvariationer. Du arbetar i Stockholms stads kommunala fritidshem eller grundskolor. Du som jobbar inom en annan yrkesgrupp är också välkommen att delta.