Lågaffektivt bemötande

Hantera beteenden som skapar problem genom att använda ett bemötande som inte trappar upp konflikten.

Seminarierna består av en växling mellan föreläsning och diskussion.

Seminarieledare är Susanne Weiner Ahlström som är specialpedagog. Hon har arbetat många år med personal i skolor.

Lärarfortbildnings beskrivning av fortbildare

Vem kan delta?

Barnskötare och fritidsledare i Stockholms stads kommunala grundskolor.

Agenda

  • Hur skapar vi det lågaffektiva förhållningssätt som gynnar fritidshemmets lärmiljö?
  • Hur kan kunskapen om elevens behov hjälpa oss att se vad som ligger bakom ett icke önskvärt beteende?
  • Hur kan vi ligga steget för – det vill säga avleda och erbjuda alternativ i en problematisk situation?
  • Hur förhåller jag mig lågaffektiv för en elev i kaos?
  • Vad kan jag göra för att hjälpa eleven att återfå självkontroll?
  • Hur hanterar och utvärderar vi verksamheten för att kunna utveckla och förändra den?

Så anmäler du dig

Du anmäler dig i Utbildningsplattformen