Kompetensutveckling

Som medarbetare i Stockholms stad har du många möjligheter till kompetensutveckling och professionsutveckling. Ta även del av lärresurser och verktyg du har tillgång till för att utveckla din undervisning.

Din sökning gav: 52 träffar

 • Kurs & föreläsning

  Språkpaketet

  Språkpaketet är ett omfattande kompetensutvecklingspaket med fokus på den första språk-, läs- och skrivutvecklingen.

 • Kurs & föreläsning

  Filma med lärplatta

  Den här kursen är för dig som vill ha lite skjuts på vägen för att komma igång och filma med ipad.

 • Kurs & föreläsning

  Skapa musik med lärplatta

  På den här kursen lär du dig att skapa musik tillsammans med barngruppen.

 • Kurs & föreläsning

  Green screen – fantasi och trolleri

  En del av digital kompetens i ett informationssamhälle är att kunna skapa digitalt och värdera information. Båda områdena vävs samman i den här kursen.

 • Kurs & föreläsning

  Att skriva sig till läsning – ASL

  En föreläsning för dig som arbetar med skriv- och läsinlärning i lägre åldrar. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper.

 • Kurs & föreläsning

  Presentation av vårens nya böcker

  Mediotekets bibliotekarier läser och recenserar ett urval av vårens nya böcker.

 • Kurs & föreläsning

  Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet

  Behöver du konkreta tips på hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för ökad tillgänglighet och delaktighet? Skoldatateket kommer till din skola och visar.

 • Kurs & föreläsning

  Labb på Roboteket

  Till Roboteket är du som lärare och pedagog i staden välkommen att komma och experimentera, klämma och känna. Här tar du del av material, tankar och idéer kring hur du kan arbeta med programmering och digitala verktyg i undervisningen och i fritidsverksamheten.