Lärare håller lektion för klass.
Foto: Folio images

AI i undervisningen

Utvecklingen inom AI går snabbt framåt. Här kan du läsa mer om vad du som lärare behöver tänka på om du vill använda AI i undervisningen.

Det saknas forskning och beprövad erfarenhet om generativ AI i undervisningen. Därför bör du använda AI-verktyg med försiktighet och gärna dela erfarenheter med kollegor.

Ett förslag är att du som lärare tillsammans med eleverna använder chattbottar eller generativ AI på storskärm eller projektorduk. Då får du möjlighet att peka på eventuella felaktigheter och bjuda in till diskussion kring det verktyget producerat. Många chattbottar är språkmodeller som producerar text utan att det är säkerställd fakta bakom.

Vilka AI-verktyg kan jag använda i arbetet?

Du som lärare kan använda AI-verktyg till exempel för att

  • omvandla snabba anteckningar till välskriven text
  • göra sammanfattningar
  • få uppslag till aktiviteter och övningar.

Du kan få hjälp med att skriva och bearbeta texter av hög kvalitet. Du kan också rekommendera elever att använda chattbottar som så kallade study-buddies, det vill säga som bollplank som utmanar och hjälper eleven framåt i skolarbetet utan att ge färdiga svar.

Tills vidare är utbildningsförvaltningens bedömning att du kan använda AI-genererade chattbottar som inte kräver någon personuppgiftsbehandling. AI-verktyg som inte kräver att du skapar ett konto och loggar in kan du alltså använda.

Den kanske mest kända chattbotten är ChatGPT från Open AI. Den kräver inloggning och ska tills vidare inte användas.

Utbildningsförvaltningens rekommendationer om AI-verktyg, webbplatsen Digitala lärresurser