Nyanlända och flerspråkiga elever

Många skolor tar emot nyanlända elever. Här får du stöd för att på bästa sätt ta till vara på och utveckla elevernas kunskaper.

I Stockholms stad finns rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever som är samlade här.

När du möter nyanlända vårdnadshavare kan du använda en presentation och en informationsfolder som innehåller presentation om hur skolan fungerar och av det svenska skolsystemet.

I ett språkprojekt med genrepedagogiskt tankesätt har förskollärarna Louise Mehdipoor och Alma Tuco lyckats med vad de hoppades uppnå, en språklig medvetenhet hos barnen. Under ett års tid har de på förskolan Norrgården i Rinkeby utvecklat ett genrepedagogiskt arbetssätt utifrån en välkänd saga.

Vad kan förskolan göra så att barn inte förlorar sitt modersmål? I Skärholmen har de utvecklat språksamtalet med barnens föräldrar på ett framgångsrikt sätt.

Verktyg & resurser

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Se alla verktyg & resurser