Karriär och yrkesroll

Funderar du på att bli förstelärare eller lektor? Eller vill du handleda lärarstudenter i sin VFU? I Stockholms stad har du många olika möjligheter att utvecklas i både din yrkesroll och din karriär.

”Det pågår så mycket bra verksamhet varje dag i Stockholms stads skolor. Känslan är att vi kan och vi har sådana resurser”, sammanfattade utbildningsdirektör Lena Holmdahl konferensen Leda lärande 2019.

Hon utsågs till Årets lärare 2018 för sitt digitala utvecklingsarbete på grundskolan Nya Elementar. Nu ser Mia Hasselblad fram emot att vara med när läraryrket förändras i takt med den digitala utvecklingen.

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Vägledning

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Att göra VFU i Stockholms stad

Du som har fått din VFU-plats i Stockholms stad är välkommen till Sveriges största skolkommun.

Att vara VFU-handledare

Som VFU-handledare är du en av de viktigaste personerna under lärarstudentens VFU-period. Uppdraget ger dig kompetensutveckling och stimulerar din verksamhet.

Att vara VFU-ansvarig

Som VFU-ansvarig i Sveriges största skolkommun är du en länk mellan din förskolas eller skolas VFU-arbete och VFU-samordnaren. Du är ett stort stöd för VFU-handledarna.