Kompetensutveckling

Som medarbetare i Stockholms stad har du många möjligheter till kompetensutveckling och professionsutveckling. Ta även del av lärresurser och verktyg du har tillgång till för att utveckla din undervisning.

Din sökning gav: 28 träffar

 • Verktyg och resurs
  En kvinna visar upp en surfplatta där apptipsen syns.

  Apptips för elever i behov av särskilt stöd

  Att använda bra appar i undervisningen kan vara framgångsrikt. I Skoldatatekets applista finns ett stort urval av tips på appar som lämpar sig för alla elever, men i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd.

 • Verktyg och resurs
  Kvinna i klassrum.

  Utveckla undervisningen med en lärarcoach

  Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar.

 • Verktyg och resurs

  KOLL för din kompetens

  När du varit på kompetensutveckling registrerar du dina uppgifter i KOLL.

 • Verktyg och resurs

  Flerspråkighet i förskolan

  Stödmaterial som du laddar ner, kring språk, kommunikation och flerspråkighet i förskolan.

 • Verktyg och resurs

  Bedömning i grundsärskolan

  Du som arbetar i grundsärskolan använder bedömningsmodellen MIRA för att följa elevers utveckling och måluppfyllelse. Eftersom alla elever i grundsärskolan inte får betyg behövs ett system för att följa upp.

 • Verktyg och resurs

  Bloggen Gränslöst digitalt lärande

  Hur använder vi lärare digitala verktyg? Måste vi veta mer än våra elever eller är det ok att inte kunna allt? Med den takt som IT-tekniken utvecklas i så är det i stort sett omöjligt att hinna ta in allt nytt.

 • Verktyg och resurs

  Bloggen Kulan

  Kulanbloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola, skola och kulturliv.

 • Verktyg och resurs

  Flerspråkighet och litteracitet

  Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.