Kompetensutveckling

Som medarbetare i Stockholms stad har du många möjligheter till kompetensutveckling och professionsutveckling. Ta även del av lärresurser och verktyg du har tillgång till för att utveckla din undervisning.

Din sökning gav: 59 träffar

 • Kurs & föreläsning

  Skolyrkessvenska - svenska för nyanlända lärare

  Som nyanländ med lärarbakgrund har du möjlighet att börja läsa skolyrkessvenska, redan innan du fått asyl, uppehållstillstånd eller påbörjat en SFI-kurs.

 • Kurs & föreläsning

  Att skriva sig till läsning – ASL

  En föreläsning för dig som arbetar med skriv- och läsinlärning i lägre åldrar. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper.

 • Kurs & föreläsning

  Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet

  Behöver du konkreta tips på hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för ökad tillgänglighet och delaktighet? Skoldatateket kommer till din skola och visar.

 • Kurs & föreläsning

  Digitalt musikskapande

  Det här är en inspirerande grundkurs för dig som känner att du saknar tillräcklig kunskap om digitala verktyg för musikskapande tillsammans med dina elever.

 • Kurs & föreläsning

  NTA – Introduktionsutbildning

  Vill du veta hur du kan använda NTA-programmet i din undervisning? NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

 • Kurs & föreläsning

  Smartboard med SMART Learning Suite

  Har du en SMART Board iQ eller en SMART Boardtavla med projektor och vill lära dig hur du kan använda dem i din undervisning? SMART Notebook, SMART Lab och SMART Response ingår i utbildningen.

 • Kurs & föreläsning

  Digitalt berättande med Sensavis

  Få kunskap om hur du kan arbeta med digitalt berättande tillsammans med dina elever.

 • Kurs & föreläsning

  Gallra böcker i skolbiblioteket

  På den här kursen får du lära dig att gallra böcker i ditt skolbibliotek. Du får också tips på skyltning och utrustning.