Barn tvättar händerna.
Foto: Folio bildbyrå

Stötta dina elever kring corona

Många i och kring skolan har frågor om corona. Så kan du göra som är medarbetare i Stockholms stads skolor och som träffar barn och unga.

Sidans innehåll i korthet:

 • På intranätet hittar du samlad information.
 • Hänvisa allmänheten till stadens webbplats (start.stockholm).
 • Stockholms stads skolor följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Artikeln är ursprungligen publicerad den 20 mars 2020 och har sedan dess uppdaterats.

Med anledning av coronaviruset covid-19 kan elever och vårdnadshavare känna oro eller ha frågor. Vi har sammanställt information till stöd för dig som möter dem i skolan. Den här sidan uppdateras löpande.

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Du som arbetar i Stockholms stad - samlad information på intranätet

I första hand hänvisar vi till vårt intranät där information dagligen uppdateras. Ta för vana att titta där för att du ska få information om det senaste som gäller.

Utbildningsförvaltningens information om corona (intranätet),
kräver inloggning om du inte är inne i Stockholms stads nätverk

Du hittar till exempel frågor och svar, samt information om

 • huruvida friska barn gå till skolan eller ej
 • rutiner för vårdnadshavare som vill att deras barn ska vara hemma
 • rutin för skolor vid befarad coronasmitta
 • råd för god handhygien
 • rekommendationer för skolornas kommunikation
 • hantering av livsmedel
 • riktlinjer för APL eller skolresor
 • information på andra språk.

På intranätet publiceras dessutom nyheter regelbundet med anknytning till corona.

Information på andra språk

Vårdnadshavare och elever kan ha behov av information på andra språk. På intranätet finns länkar till sidor som du kan hänvisa till. Bland annat kampanjen Stanna hemma om du är sjuk, som presenteras i text på 17 olika språk, i video på tre språk och en helt ny telefontjänst på fem språk.

Coronavirus – Information på andra språk, intranätet

Undervisa på distans

En del pedagoger undervisar på distans. Vi har samlat allt kring det på en egen sida.

Undervisa på distans

Stöd från psykologer och kuratorer

I Stockholms stads skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och kuratorer. Om du bedömer att ni behöver stöd från dem, prata med din rektor som kan vända sig till Enheten för elevhälsa på utbildningsförvaltningen.

Stöd till vårdnadshavare

Även vårdnadshavare kan känna stor oro och behöva rådgivning.

På Stockholms stads webbplats finns uppdaterad information som rör förskola och skola.

Information med anledning av coronaviruset covid-19, Stockholm stads webbplats

Barnens rätt i samhället, BRIS, berättar på sin webbplats om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

Att prata med barn om coronaviruset, BRIS webbplats

Att bemöta ryktesspridning och mobbning

Vid händelser som berör många och skapar starka känslor uppstår lätt rykten, bland annat i sociala medier. Håll dig uppdaterad genom att följa intranätet, media och var källkritisk.

Prata med dina elever om källkritik

Om du vill prata med dina elever om rykten och fake news eller om värdegrund på nätet på rekommenderar vi Statens medieråds material MIK för mig och Källkritik – vem, vad varför?

Hantera mobbning

UR Skola ger dig tips och råd om hur du kan hantera och motverka mobbning kring corona, i en kort film på Facebook.

Filmen Mobbning kopplat till corona, UR Skola på Facebook, 1,07 minuter

Teknisk support

Om du som personal behöver support för dator eller nätverk kontaktar du Fujitsu som vanligt.