Stöd för filmproduktion i skolan

Film är ett bra sätt att kommunicera med, till exempel om din skola för nya elever och vårdnadshavare. Denna guide hjälper dig för att göra film för exempelvis digitala öppna hus, er webbplats och i era sociala medier.

Tekniska specifikationer

Filma i liggande format. I de flesta fall är följande inställningar bäst med tanke på användningsområdet.

 • Propotioner (Aspect Ratio): 16:9
 • Upplösning: HD 1920x1080 pixlar
 • Bilder per sekund: 24–30 (beroende på kamera)

Tonalitet

Det är lätt att skjuta över målet i strävan att göra en film som ska locka en ung målgrupp. En sån film kan lätt få motsatt effekt än vad som önskas. Var er själva och sträva efter att göra en ärlig film. Inte en reklamfilm. Var sakliga och faktainriktade.

Filmens olika delar

Filmerna kommer i huvudsak att bestå av fyra olika typer av filmat innehåll plus inklippsbilder. Filma de var och en för sig men för att få mer liv i filmen brukar det vara bättre att klippa mellan de olika innehållstyperna.

Lägg särskild vikt vid att fundera ut hur filmen ska börjas och avslutas. Försök fånga tittaren i början och ge en premiss så att tittaren förstår vad filmen handlar om.

Miljöbilder

Bilder som visar hur er skola ser ut. Använd helst rörliga bilder (filmat material). Men bra stillbilder kan också användas och ni kan spara tid om detta material redan finns. Dessa bilder kan med fördel läggas som inklippsbilder över en intervju. Dvs man växlar mellan att både se och höra intervjupersonen till att bara höra intervjupersonen och istället se miljöbilderna.

 • Använd stativ för att få bilden stadig.
 • Fundera på var kameran placeras bäst.
 • Se gärna till att det är liv och rörelse i bilden.

Rundtur

En rundtur kan ge ett bättre sammanhang om hur skolans olika delar hänger ihop och bli mer livlig än statiska miljöbilder. Om eleverna själva gör den kan den också bli ganska kul. Den filmande eleven kan då också interagera med andra och till exempel fråga vad de gör, eller hur de tycker maten i matsalen smakar och så vidare.

Svårigheten med denna typ av filmning är att inte få bilden överdrivet skakig samt att se till att ljudet blir bra. Var inte heller rädd för att klippa i långa händelselösa förflyttningar. Text i bilden kan användas för att förtydliga så att tittaren vet var vi befinner oss.

Försök undvika att gå mellan partier med stor skillnad i belysning. Tex utifrån och in eller tvärtom. Dela upp detta i två filmningar istället.

Intervjuer

Intervjua en person i taget. Komponera bilden på klassiskt intervjumanér, se bild. Detta gör du genom att placera den som genomför intervjun precis bredvid kameran och be intervjupersonen titta på den personen och inte i kameran. Står intervjuaren till vänster om kameran komponeras bilden så att intervjupersonen hamnar i bildens högra tredjedel och tvärtom. Intervjuas flera personer kan man växla och låta de olika personerna variera mellan att vara till höger eller vänster i bild.

 • Välj plats med omsorg.
 • Använd stativ.
 • “Stagea” miljön. Ta bort onödigt plotter. Ställ dit en fin växt eller liknande.
 • Tryck inte upp intervjupersonen mot en vägg utan se till att det finns luft bakom så blir det inte fula skuggor och bilden får mer djup.
 • Tänk på att själv vara tyst när intervjupersonen pratar
 • Se till att kameran, intervjupersonens och dina ögon är på samma höjd.
En grafisk bild som visar hur intervjuperson, intervjuare och kamera kan placeras.

Actionbilder

Actionbilder är bilder där något händer. Det kan vara klipp från en lektion, laboration, idrott, rastaktivitet, presentation, teater, sång och så vidare. Något som gör sig bra på film och är ganska självförklarande. Tittaren får följa med där någonting händer. Här kan man antingen filma rent observerande eller låta filmteamet interagera med personerna i bild.

Inklippsbilder

För att göra filmen livlig och intressant för ögat behövs mycket inklippsbilder. Om ni till exempel vill klippa i en intervju är det brukligt att lägga en inklippsbild över skarven, annars kommer intervjupersonen att hoppa till (jump cut) när man tittar på filmen. Ta gärna närbilder på relevanta saker. Det kan vara porträttbilder på elever, eller bara händer som skriver, arbetar. Skolmaterial såsom böcker, pennor, datorer, iPads eller saker som är speciellt för er skola.

Voice over

Det ni vill berätta i filmen kan i många fall ske enbart genom intervjuer och övriga delar som beskrivs ovan. Ni kan också lägga på en speakerröst som berättar till bilderna. Skriv ett manus och spela in den mot slutet av produktionen. Om ni till exempel har en POD-mikrofon som kan anslutas direkt till datorn med redigeringsprogrammet kan det vara det enklaste sättet att spela in på.

Ljus

Ljussättning är en vetenskap men det enklaste sättet för att få bra ljus och färger är att inte blanda olika ljuskällor. En ljuskälla är till exempel glödlampa, lysrör, LED-lampa eller solljus. Dessa har olika färgtemperatur och när de blandas blir det svårt för kamerans vitbalans.

Så antingen får man skärma av dagsljus och tända lampor (av samma sort), eller släcka lampor och öppna upp för dagsljus. Det senaste blir ofta allra bäst.

Placera intervjupersonen nära ett fönster men filma inte mot fönstret. Låt istället ljuset falla in från sidan eller mot intervjupersonen. På bilden under intervjuavsnittet har jag släckt lamporna, placerat mig själv med ryggen mot ett fönster och låtit dagsljuset belysa intervjupersonen.

Ljud

Försök i möjligaste mån att få så bra ljud som möjligt vid inspelningen. Det är både svårt och tidskrävande att rädda dåligt ljud.

 • Mikrofon ska placeras nära ljudkällan
  • En mygga eller extern mikrofon är bra här. Om ni filmer med mobiler eller kamera med inbyggd mikrofon. Prova att ta en till mobil och ta upp ljud med den närmare ljudkällan. I så fall får man synka ljud och bild i redigeringsprogrammet i efterhand.
 • Undvik att filma utomhus när det blåser
 • Använd hörlurar under inspelningen och lyssna efter missljud. Ta om i så fall.
 • Slå av fläktar och onödigt bakgrundsljus som går att kontrollera.
 • Justera ljudnivåerna så att höjden på ljudet inte varierar mellan olika delar. Om ditt redigeringsprogram kan mäta ljudnivåer är -12dB bra att ligga på i medel.
 • Tänk på att lite bakgrundssorl kan vara trevligt och sätta tittaren i ett sammanhang. Men det får inte göra så att man inte hör det en intervjuperson säger.

Grafik

Logotypen ska finnas med i filmen för att visa att Stockholms stad är avsändare. Logotypen kan laddas ner från stadens varumärkesmanual.

Stockholms stads varumärkesmanual

Den finns i två versioner: En vit och en svart. Använd den som skapar högst kontrast mot just din bild, det vill säga den vita mot en mörkare bild och den svarta mot en ljusare bild. Detta gäller även färg på text i bild.

Logotypen placeras med fördel i ett av skärmens hörn. Se till att den har marginaler och att de är jämna.

När text förekommer i bild ska stadens typsnitt Stockholm type användas. Det finns förinstallerat på alla standarddatorer men behöver du installera det på en redigeringsdator mejlar du info.utbildning@edu.stockholm.se. En tumregel för att visa text i bild är att längden ska vara så att man ska kunna läsa texten två gånger i normal läshastighet.

Färger

Om en bild innehåller både mörka och ljusa bilder blir det svårt att få tillräcklig kontrast oavsett val av färg på text. Lägg i så fall texten ovanpå en färgplatta. Välj en av stadens färger ur manualen. Plattan kan göras något transparent.

Exempelbild på lärare framför kameran där man lagt till en namnskylt med stadens logotyp.

Tänk på att lägga titlar och annan text en bit upp i bild så att den inte krockar med textningen.

Musik

Vill ni använda musik i filmen rekommenderas till exempel Youtubes musikbibliotek. Detta löser royaltyproblemen som annars kan uppstå. Enklast är att använda instrumental musik. Ett annat alternativ är att komponera egen musik.

Om musiken ligger under delar där folk pratar måste den sänkas så pass mycket att man klart och tydligt hör vad som sägs.

Textning

Ni behöver texta era filmer för ökad tillgänglighet. Det finns olika webbtjänster och programvaror för textning. Välj textning av typen closed captions. Det innebär att användaren själv kan slå av och på den och ändra storlek och font. Ni kan själva också lätt gå in att ändra eventuella stavfel i efterhand.

Tänk på att sammanfatta det som sägs. I tal använder man många onödiga ord. Textning är inte samma sak som transkribering.

Redigering

Denna typ av film kräver ingen superavancerad redigering. Men kolla gärna upp att redigeringsprogrammet ni tänk använda klarar följande funktioner:

 • Lägga in grafik (loggan)
 • Lägga in titlar med Stockholm type som typsnitt
 • Justera ljudnivåer separat
 • Beskära bilden

GDPR

Ingen vill se en tom skola. För att få en levande film behövs både lärare och elever. Det är därför viktigt att ni inhämtar tillstånd från alla som ska vara med. Det finns mer att läsa om GDPR på intranätet men här är en sammanfattning av det som är viktigast att känna till inför en filminspelning.

 • Det behövs ett samtycke från personen. Detta samtycke kan vara muntligt, skriftligt eller inspelat. Rekommendation att det är skriftligt eller inspelat eftersom det underlättar vid en eventuell diskussion om vad som överenskommits.
 • Det är alltid den som publicerar något som har bevisbördan för att ett giltigt samtycke finns.
 • Det ska tydligt framgå:
  1. Syftet med bild/film/ljud.
  2. Vilka kanaler materialet ska användas på.
  3. Hur personen gör för att bli borttagen om denne så önskar.

Utrustning

Ni kan filma med en mobil. Videokvaliteten är väldigt bra. Se bara till att det finns tillräckligt med ljus och säkerställ att ljudkvaliteten blir tillräckligt bra.

För att ytterligare förbättra filmen rekommenderar jag följande utrustning i prioriteringsordning.

 1. Stativ
 2. Extern mikrofon
 3. Stabiliseringsutrustning (bra för rundturer.)

Kom igång!

Här är ett förslag på arbetsprocess. Utse också någon till regissör/projektledare som kan fatta beslut när diskussionerna går isär.

 1. Gör en inventering på skolan bland personal och elever. Vilka har ni som jobbat med film? Vilka tror ni går genom rutan? Finns andra resurser inom bild och musik? Vem kan vara en bra projektledare? Vilka vill, tycker detta är kul och är sugna på att lära sig nya kunskaper?
 2. Inventera er utrustning. Vilken utrustning har skolan? Kameror, mikrofoner, stativ. Kan ni låna utrustning eller köpa in?
 3. Boka ett första möte och gör ett första synopsis.
 4. Börja filma så snabbt som möjligt.
 5. Gå igenom materialet och välj de bästa bitarna (tänk på att det mesta man filmar kommer aldrig med). Klipp ihop en första version.
 6. Visa ert utkast för mig, personal, elever, andra skolor för att ta in synpunkter.
 7. Utveckla filmen efter återkopplingen. Ta om eller filma nya scener vid behov.

Under hela processen gäller att det viktigaste för er är att fokusera på innehållet.

 • Vilket budskap vill ni ge?
 • Hur ska ni förmedla det?
 • Vilka kan presentera det bäst? Vad ska de i så fall berätta?/Vilka frågor ska de få?

Tänk på gestaltning. Visa hellre en bild på er fina skola och låt tittaren själv se det än att säga att den är fin. Är stämningen mellan lärare och elever fantastisk? Fånga den på bild.