Elever och dansare i ett dansprojekt i anslutning till föreställningen Livslinjer, koreograf Christina Tingskog

Så fungerar Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som stödjer kulturprojekt i förskolan och skolan.

Sidans innehåll i korthet:

  • Skapande skolas ansökningsprocess.
  • Villkor för att få söka bidraget.
  • Tips på kulturaktörer och kulturaktiviteter.

Skapande skola ger barn och unga större möjligheter till eget skapande. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som förskolan och skolan redan gör och användas till ett kreativt fördjupat skapande med eleverna. 

Se en film där syftet med bidraget beskrivs på Kulturrådets webbplats

Hur ansöker jag om Skapande skola-bidrag?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.

  • Stockholms kommunala skolor hittar information på intranätet.
  • För stadens kommunala förskolor bestämmer respektive stadsdel om de ska söka bidraget samt hur ansökningsprocessen går till.
  • För fristående skolor och förskolor finns information på Kulturrådets webbplats.

Kulturrådet (annan webbplats)

Vilka villkor måste uppfyllas för att kunna söka?

Fokus ska vara på barns och elevers eget skapande, med stöd av en professionell kulturaktör. Den kulturaktör du anlitar måste uppfylla Kulturrådets kriterier. Fördjupningen måste ske inom något av Kulturrådets konstområden: arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur/berättande/skrivande, musik, slöjd/hantverk/design samt teater/drama.

För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck gäller treårsprincipen. Det innebär att du kan samarbeta med samma kulturaktör i högst tre år. Efter en paus på minst tre år kan du sedan återuppta samarbetet.

Checklista för att se om du kan söka Skapande Skola-bidraget (annan webbplats) 

Vilka kulturaktörer kan jag anlita?

För att ta del av bidraget måste du anlita en ”professionell yrkesverksam kulturaktör”. Alla kulturaktörer som finns på Kulan uppfyller Kulturrådets villkor för detta, men inte alla aktiviteter.

Kulan (annan webbplats)

Här finns en sammanställning med kulturaktörer och rådgivare som du som arbetar i Stockholms kommunala skolor i första hand ska välja. Läs om deras upplägg för Skapande skola-paket, hitta goda exempel och länkar till egen fördjupning inom arbetet med konstformen.  

Hittar du inte någon lämplig kulturaktör till ditt projekt eller har du förslag på kulturaktör som inte finns? Kontakta Elisabeth Söder innan du går vidare. Det är viktigt eftersom skolan är skyldig att återbetala bidrag till Kulturrådet om du inte anlitat en professionellt yrkesverksam kulturaktör eller om kulturaktiviteten inte uppfyller kraven för Skapande skola. 

Elisabeth Söder, elisabeth.soder@edu.stockholm.se