Bild från föreställningen Hej Sverige på Teater Pero

Så bokar du kulturupplevelse med Kulanpremien

På webbplatsen Kulan finns ett rikt utbud av kulturupplevelser för barn och unga. Ett urval aktiviteter kan bokas med Kulanpremien. Det innebär att kulturförvaltningen går in och samfinansierar dessa.

Sidans innehåll i korthet:

 • Kulanpremien ger barn och unga ökad tillgång till det fria kulturlivets utbud.
 • Premien kan användas av kommunala eller fristående verksamheter i Stockholms stad.
 • Anmäl dig som användare för att ta del av premien.

Vem kan ta del av Kulanpremien?

Kulanpremien syftar till att ge barn och unga möjlighet att ta del av professionella kulturupplevelser. Den kan användas av följande kommunala eller fristående verksamheter i Stockholms stad:

 • Förskola
 • Familjedaghem
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasium
 • Gymnasiesärskola
 • Fritidshem
 • Bibliotek, parklekar och öppen förskola som vill arrangera program för barn i förskola och skola under dagtid på vardagar

För att ta del av premien behöver du anmäla dig som användare. Sedan har du en inloggning som du kan använda varje gång du tar del av premien. Mejla kulan@edu.stockholm.se för att få inloggningsuppgifter.

Hur stor är Kulanpremien?

Kulanpremien gäller för utvalda kulturaktiviteter. Ordinarie pris och Kulanpris står beskrivet på varje aktivitet.

 • Kulanpremien ger 50 kronor i rabatt på ordinarie biljettpris när barn och elever besöker en kulturaktör för att ta del av en kulturupplevelse.
 • Om en hel scenkonstföreställning eller konsert kommer till er verksamhet är rabatten istället 50 % av aktivitetens pris.
 • Barn och elever som deltar i en workshop som syftar till att fördjupa den konstnärliga upplevelsen av en scenkonstföreställning eller konsert erbjuds 50 kronor i rabatt per barn/elev.
 • Skolbiobiljetter rabatteras med 15 kronor per elev.

Hur gör jag för att ta del av Kulanpremien?

På Kulan hittar du alla kulturaktiviteter som har Kulanpremien. Klicka på ”Kulanpremien” i filtreringen och därefter på ”ja” precis under.
Gör så här när du har hittat något du är intresserad av:

1. Boka kulturaktivitet

Kontakta kulturaktören för att boka vald kulturaktivitet.

2. Ta del av Kulanpremien

A. Gå in på den aktuella kulturaktivitetens sida på Kulan.

B. Klicka på ”Ta del av Kulanpremien” för att registrera din bokning.

C. Öppna formuläret med din mejladress och koden du fick när du anmälde dig som användare. Fyll sedan i uppgift om:

 • Kostnadsställe eller fakturaadress
 • Spelplats (kulturaktörens scen eller din förskola/skola)
 • Antal föreställningar (endast om spelplatsen är på förskolan/skolan)
 • Antal barn/elever som ska ta del av aktiviteten
 • Överenskommet datum

D. En bekräftelse skickas till dig när registreringen är klar.

Efter genomförd aktivitet skickar kulturaktören en faktura till angivet kostnadsställe/fakturaadress. Kulturaktören har gjort avdrag för Kulanpremien så ni betalar det förmånliga Kulanpriset.

Tänk på att Kulanpremien endast betalas ut för de barn/elever som är på plats vid föreställningstillfället när du bokar platsbiljetter.

Kulan (annan webbplats)

Behöver du hjälp?

Kontakta kulan@edu.stockholm.se