En film görs med en mobiltelefon som filmar en grupp ungdomar utomhus.

Resurser för att göra film

Att använda film är ett effektivt sätt att kommunicera med vårdnadshavare, elever och medarbetare – såväl våra nuvarande kollegor som blivande arbetskamrater. Det finns många resurser och stöd när du ska göra film.

Sidans innehåll i korthet:

  • Video och film är effektiva för att beskriva vår verksamhet.
  • Filma gärna personer - men de får inte vara identifierbara.
  • Du kan använda musik som du har laglig rätt till.
  • I Stockholms stad finns möjligheter att låna filmutrustning och studio.

Gör en presentationsfilm om din förskola eller skola

När din skola syns i olika digitala sammanhang kan en kort film vara ett effektivt sätt att beskriva skolan – som stöd finns en guide.  Guiden beskriver bland annat

  • filmens längd
  • tonalitet
  • filmens olika delar
  • ljus, ljud, musik och grafik
  • textning
  • hur man kommer igång.

Stöd för filmproduktion i skolan

Din skola - en skola bland många i Stockholm stad

Det är viktigt att du berättar vem som är avsändare, vem som står bakom filmen. Det gör du genom att lägga till Stockholms stads logotyp S:t Erik. Det är den enda logotyp som får finnas i filmen. 

Ladda ner logotypen från Stockholms stads varumärkesmanual

Logotypen finns i två versioner, en vit och en svart. Använd den som skapar högst kontrast mot just din bild, det vill säga den vita mot en mörkare bild och den svarta mot en ljusare bild. Detta gäller även färg på text i bild. Logotypen placeras med fördel i ett av skärmens hörn. Se till att den har marginaler och att de är jämna.
Du använder stadens typsnitt Stockholm type när text förekommer i bild. Det finns installerat på alla standarddatorer i Stockholms stad. Behöver du installera det på en redigeringsdator skicka en e-post till

info.utbildning@edu.stockholm.se

En tumregel för att visa text i bild är att längden ska vara så att man ska kunna läsa texten två gånger i normal läshastighet.

I Stockholms stads Mediabank finns färdiga intro och outro du kan lägga till. Du hittar länk och inloggningsuppgifter till Mediabanken på intranätet.

Filma personer – men visa inga personuppgifter

Det finns många lagar och regler vad som gäller när din förskola eller skola vill visa personer på film. Det är tillåtet att visa personer men de får inte vara identifierbara om filmen publiceras på exempelvis sociala medier, Youtube, Vimeo eller andra tjänster. Det innebär att inga personuppgifter får visas eller höras – som ansikte, namn, tatueringar eller andra kännetecken som gör att personen kan identifieras.

I dagsläget spelar det ingen roll om personen har skrivit under medgivanden för GDPR eller liknande – vi kan som förskola eller skola fortfarande inte visa detta. Bakgrunden är en dom i EU-domstolen som kallas för Schrems II.

I en snabbguide på intranätet får du mer information om personuppgifter i bild, film, möten och hur du kan tänka.

Personuppgifter i bild och film, på intranätet

Vad kan man visa?

Undvik att göra en film om skolan som består av tomma lokaler eller skolgårdar. Det finns många sätt att fortfarande visa personer på film. På intranätet har vi samlat tips och råd vad du kan göra istället, samtidigt detaljer vad som gäller och vad Schrems II är.

Inga identifierbara personuppgifter i sociala medier, på intranätet

Exempel på filmer som fungerar

Inför gymnasievalet gjorde gymnasieskolorna filmer där inga personuppgifter syns. Se dem för att få inspiration och idéer till hur din verksamhet kan göra.

Spellista med gymnasieskolor i Stockholms stad, på Youtube

EU-domen Schrems II påverkar vad vi kan visa

Om du vill förstå mer kring Schrems II så kan du ta del av en sammanställning som finns på intranätet.

Frågor och svar om Privacy Shield och Schrems II, på intranätet

Musik i möten och film

Tumregeln är att du får använda musik som du har laglig rätt till. Det kan vara sådan som ni spelat in själva eller köpt från exempelvis Itunes eller på skiva. Din skola ansvarar själv för att köpa in musik ni vill använda i er verksamhet – som i film eller på möten.

Så använder du musik i undervisningen

Låna en studio eller utrustning

Du kan låna digitala videokameror, stativ och mikrofoner för att spela in film. Efteråt finns det möjlighet att redigera materialet i en redigeringsstudio. Handledning ingår.

Skapa med film och ljud

Film i sociala medier

På intranätet finns en handbok för hur skolan kan använda sociala medier. Där får du tips, råd och förståelse för hur du kan utnyttja sociala medier för din skola. Ett avsnitt berör just film i sociala medier.

Handbok i sociala medier – skapa innehåll, på intranätet

Att ha möten på distans och digitala öppna hus

Vi använder Teams för att kunna ha möten på distans och digitala öppna hus. Det går att bjuda in externa personer med endast en länk. Du kan hålla i ett digitalt möte eller använda en så kallad livehändelse.

Digitala möten och öppna hus

Utgå från vår grafiska profil

Som en del av Stockholms stad utgår vi alltid från stadens grafiska profil.

Stockholms stads grafiska profil

Använd våra typsnitt

Som en del av den grafiska profilen ska vi använda rätt typsnitt till rätt sak. I varumärkesmanualen beskrivs alla detaljer kring vilket typsnitt du ska använda och till vad. Om du behöver ladda ned stadens typsnitt Stockholm Type kan du hitta den på intranätet. Kom ihåg att du måste vara inloggad i Stockholms stads datormiljö för att komma åt intranätet.

Stadens typsnitt Stockholm type på intranätet