Tre personer spelar upp en scen där en konflikt uppstått. De ser upprörda och irriterade ut.

Lågaffektivt bemötande minskar konflikterna

Lågaffektivt bemötande en av de metoder - eller förhållningssätt - det diskuteras mycket om i skolvärlden. Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan använder sig av det.

Sidans innehåll i korthet:

  • Metoden är ett stort ämne för diskussion i skolvärlden.
  • I en konfliktsituation ska eleven bemötas med lugn och förståelse.
  • Det är svårt att diskutera och lösa problem i affekt.

Förhållningssättet kommer ursprungligen från psykologen Bo Hejlskov Elvén. Hans grundtes är att barn vill göra rätt, även om det inte alltid blir så. Konflikter som uppstår mellan lärare och elev kan lätt eskalera. Istället för konfrontation ska du möta eleven med lugn och förståelse.

En annan tanke är att känslor, både hos lärare och elev, smittar av sig och att det är svårt att diskutera och lösa problem i affekt.

Hanna delar med sig av många tänkvärda och konkreta tips och berättar att hon numer får mycket mer energi att lägga på sin undervisning. Vi får också se hur hon och hennes kollegor har tillämpat förhållningssättet när de samlar fyrtio sexåringar varje morgon på ett lugnt och stilla sätt.

Filmen fokuserar mest på det förebyggande arbetet och visar sätt att tänka och agera för att undvika konflikter.