Tre personer som ser glada och nyfikna ut sitter i en soffa.
Foto: Ylva Sundgren

Från biologi till samtycke och känslor

Kan man vara allergisk mot sperma? En elev ställer frågan under dagens lektion i sex och samlevnad på Vasa Real. Kuratorn Caroline Hema Olsson har förändrat undervisningen i ämnet och arbetar sedan länge i linje med den nya läroplan som börjar gälla till hösten.

Sidans innehåll i korthet:

  • Kunskapsområdet sex och samlevnad byter hösten 2022 namn till sexualitet, samtycke och relationer.
  • Den nya läroplanen förtydligar att sex och relationer berör många fler ämnen än biologi.
  • På Vasa Real angriper kurator Caroline Hema Olsson ämnet med mycket humor när hon undervisar.
  • Ämnet är ett av skolans viktigaste – och ett av de svåraste, menar NO-läraren Annika Kihlström.

Vasa Real har drygt 800 elever i årskurserna 5–9 och Caroline Hema Olsson är en av skolans mest välbekanta profiler. Det finns nog inte en elev som inte stött på hennes utställningar, lunchevent eller livesändningar under sin tid på skolan, där kuratorn med utbildning i sexologi successivt har vidgat skolans värdegrundsarbete till att i större utsträckning också omfatta sex och samlevnad.

Den här dagens lektion för klasserna 8C och 8D ska bli Caroline Hema Olssons första möte med klassen. Oftast är det NO-lärarna som har de schemalagda lektionerna i ämnet, men just i dag ersätter kuratorn den ordinarie läraren. Lektionen är delvis upplagd som en frågestund där eleverna i förväg har fått lämna in frågor som sedan blir utgångspunkt för diskussioner i klassrummet.

Ramen är en repetition och fördjupning i hur våra könsorgan ser ut och fungerar.

– Varsågoda och ta apelsiner, säger hon och delar ut frukt.

Men det är inte vitaminintaget som är det viktigaste. Apelsinerna är snarare ett sätt att skapa en trevlig stämning, och så finns det ju massor man kan göra med apelsinerna, ska det visa sig.

”Vad innebär samtycke?”

Caroline Hema Olsson håller upp två virkade vackra handarbeten i regnbågsfärger: en snippa och en snopp. Elevernas intresse är blandat, men av den generade stämning som många av deras lärare och föräldrar minns från sin egen skoltid finns inte ett spår. Och hennes uppmaning att gärna pynta apelsinerna med kryddnejlikor leder till fantasifullt skapande. Det blir många snoppmönster som växer fram medan eleverna lyssnar till kuratorns föreläsning om könsorganens anatomi.

– Samtycke, vet ni vad det innebär? undrar hon och strax är diskussionen i gång.

Klassen är överens: man får aldrig göra något med någon annan människa utan att hen har sagt att det är OK. ”Men om man sagt att det var OK, och det efteråt inte känns bra, hur gör man då?”, funderar en elev, vilket ger upphov till en engagerad debatt.

När kunskapsområdet sex och samlevnad hösten 2022 byter namn till sexualitet, samtycke och relationer, blir det tydligare fokus på just de tre delar som Vasa Real arbetat med länge: ämnesintegrering, vardagsarbetet där värdegrunden är ständigt närvarande och så det tredje benet, att anordna temadagar och följa upp aktuella frågor om exempelvis jämställdhet, rasism och hbtqi.

− Jag gör ofta egna utställningar på skolan som jag följer upp med livesändningar som når hela högstadiet. Teman kan vara den internationella kvinno- eller mansdagen, eller värdegrunden på sociala medier, men också normbrytande perspektiv på relationer i vid bemärkelse, säger Caroline Hema Olsson.

Många elever bokar tid

Hennes dörr till det lilla kuratorsrummet är i stort sett alltid öppen och en strid ström av elever bokar tid hos henne, eller kommer bara förbi för att hänga en stund. Vi träffar eleverna Alexander Laraue och Frank Omsén från klass 9F samt Vilhelm Högström från klass 9D som har täta kontakter med kuratorn och gärna tittar in.

− Här brukar jag ofta bläddra i boken ”Våga fråga” med frågor som vi elever ställt, och som Caroline besvarar och ställer samman i boken ämnesvis, förklarar Alexander Laraue.

Alla tre är övertygade om att Vasa Reals elever har blivit mer inkluderande och mindre fördomsfulla än eleverna på många andra skolor.

– Väldigt mycket av mitt arbete är främjande och förebyggande och jag lär mig själv något varje dag av eleverna som inspirerar mig till nya infallsvinklar, säger Caroline Hema Olsson, som är socionom med vidareutbildning i sexologi.

Hon är motorn när det gäller att sprida kunskap och skapa intresse för ämnet i vitt skilda kanaler och genom att bygga relationer till eleverna, både i grupp och enskilt. Den schemalagda undervisningen ligger däremot normalt på NO-lärarnas biologilektioner, men också övriga lärare tar upp sex och samlevnad i sina ämnen så att eleverna får ett brett perspektiv, exempelvis historiskt och geografiskt.

− Det ämnesövergripande perspektivet kommer att breddas ytterligare i och med ändringarna i läroplanen, säger hon.

”Då var det biologiskt fokus”

Hennes kollega Annika Kihlström är förstelärare i NO och har hållit lektioner i sex och samlevnad i 25 år. Hon ser stora förändringar i dagens undervisning och förhållningssätt jämfört med förr.

− När jag började var det mer biologiskt fokus, vi pratade mycket om hur ett underliv ser ut. I dag handlar det mer om det känslomässiga planet, och framför allt har samtycke och vad det innebär blivit en central fråga i undervisningen, säger Annika Kihlström.

Hon pekar också på hur viktigt det är att som lärare lyfta fram hur verkligheten ser ut och att slå hål på myter och kunna vara en motpol.

− Jag tycker att den nya läroplanen förtydligar uppdraget att sex och relationer är något som berör så många fler ämnen än biologi. Det handlar om ett värdegrundsarbete, som Caroline är otroligt engagerad i och vi jobbar alla tillsammans med det normativa samhället. Ämnet är ett av skolans viktigaste och samtidigt ett av de svåraste, säger Annika Kihlström.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering i LÄRA #1 2022