Förskolesummit

Delta i Förskolesummit, ett evenemang som vartannat år arrangeras för både medarbetare och chefer i förskolan. Ta del av föreläsningar från forskare och bli inspirerad av goda exempel – allt för att bidra till verksamhetsutveckling.

Sidans innehåll i korthet:

 • Förskolesummit bidrar till verksamhetsutveckling för dig som arbetar inom Stockholms kommunala eller fristående förskolor.
 • Dagen är fylld av föreläsningar och goda exempel.
 • Evenemanget vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På Förskolesummit får du som arbetar som medarbetare eller chef på förskola en fokusdag för verksamhetsutveckling. Förskolesummit kompletterar den löpande kompetensutvecklingen som erbjuds dig under året. Förskolesummit är Sveriges största ickekommersiella evenemang inom förskoleområdet.

Detaljer och program för nästkommande Förskolesummit kommer du att hitta här på Pedagog Stockholm.

Inslag

Evenemangets huvudsakliga inslag är

 • föreläsningar av ledande internationella och nationella forskare
 • inspiration i form av goda exempel från stadens förskolor.

Alla inslag vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i kommunala och fristående förskolor i Stockholms stad.

Evenemanget är väletablerat och har genom sitt utbud av föreläsningar och inspiration blivit väl mottaget som ett uppskattat och unikt evenemang för kompetensutveckling inom förskoleområdet i Sverige.

Några som föreläst tidigare år

Tidigare år har flera spännande personer föreläst, både nationella och internationella föreläsare. Flera har återkommit till Förskolesummit. Detta är några av de som du kanske hört på Förskolesummit

 • Peter Moss, professor emeritus vid Institute of Education, University College London
 • Karin Alnervik, lektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
 • Gunilla Dahlberg, professor emerita vid Stockholms universitet
 • Bodil Halvars, universitetslektor och filosofie doktor i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
 • Inger Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet
 • Susanne Kjällander, fil dr Stockholms universitet
 • Sven Persson, Malmö Högskola

För dig som arbetar på förskola

Evenemanget vänder sig i första hand till dig som är personal eller har en lednings- och chefsfunktion inom kommunala och fristående förskolor i Stockholm. Förskolesummit är också tillgängligt för dig som arbetar i andra kommuner och andra som är intresserade av förskolefrågor.

Arrangörer

Förskolesummit arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet.