Fyra förskolebarn i vinteroveraller och gula västar, står utomhus och tittar på en vattenpöl.

Förskolans vattenprojekt som bara växte

Vatten var ett sommaruppdrag inom hållbar utveckling som alla på Medevi Brunns förskola fick till sommaruppehållet 2016. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Det blev till ett helårsprojekt där vatten i olika former utforskades av barn mellan 1,5 och 2,5 år och avslutades i juni 2017.

Diskussionen kom igång kring vad som händer på vatten och vad som händer under. Till exempel "Ankor lever ju på vatten, men vad finns då under? Fiskar så klart.". Förskolelärare Silvia Avila berättar om barnens och pedagogernas arbete med projektet.

Vatten är källan till livet

"Möte mellan barn och natur är viktigt för att skapa en hållbar utveckling i samhället, där vi kan förändra framtida människor syn på jorden och dess resurser. Barnen behöver därför skapa en relation till naturen som är hållbar. Vatten är källan till livet enligt evolutionsteorin och har stor betydelse för oss som människor. Vatten är också ett väldigt intressant material att arbeta med.

Vi valde därför vatten som tema för vårt sommaruppdrag. Vår förhoppning och tro var att vatten skulle inspirera barnen till ett outtröttligt utforskande som skulle leda till att de skapar en relation till vatten genom sin kunskap om vatten. Denna relation är viktig för en hållbar framtid.

När barnen presenterade sina sommaruppdrag återupplevde varje barn sin upplevelse med vatten. Barnen tyckte det var fantastiskt spännande med ljudet som vatten och sten gjorde tillsammans när en sten släpptes i vatten. Ljud var en intressant faktor. Många barn hade varit vid stranden och haft ett möte med vatten.

Barnens bild av vatten var inte klar

För barnen var alltid platsen där vattnet fanns ”havet”. De gjorde ingen skillnad på till exempel en sjö, damm eller hav. För oss innebar detta att barnen inte än hade en fastställd bild eller relation till vatten och det var viktigt för att vi skulle kunna utforska vatten fritt.

Ett av barnens sommaruppdrag handlade om att de hade varit ute med båten på vattnet. Alla barnen ville då också pröva att åka båt. Vi skapade ett hav med stenar och en båt. Vi ville att barnen skulle kunna uttrycka upplevelsen på ett annat sätt än bara genom återberättelsen då många av barnen ännu inte kunde uttrycka sina tankar och frågeställningar i tal.

Vi projicerade även en film om vatten under själva upplevelsen och det var här första mötet med fiskar skedde. Barnens lekar handlade i början om att hajar ska äta upp dem, men i filmen ser de fiskarna och de upptäcker då att det finns andra djur. Det som intresserar barnen är fiskarnas rörelser, former och färger.

Besökte läkarmottagning med akvarium

Vi ville nu att barnen skulle kunna få en annan upplevelse av fiskar och vi hittade ett akvarium som vi kunde besöka med barnen. Barnen besökte akvariet ett flertal gånger i små grupper och för varje besök uppkom fler frågeställningar och mer kunskap intogs. Barnen började med att säga att fiskarna har vingar men till slut börjar ordet fenor komma på plats.

Utifrån detta växte projektet och barnen hade fått skapa egna fiskar med olika material. Vi gjorde vårt eget akvarium i vår ateljé/matsal med fiskar som barnen gjorde och målade alger på glasrutor. Detta gjorde vi för att ha projektet tillgängligt i den dagliga verksamheten på förskolan. På så sätt skapade barnen en djupare relation till liv i vatten. Barnen började prata och reflektera mer kring olika varelser som fanns i vattnet eftersom projektet fanns tillgängligt i den pedagogiska miljön.

Ankor, svanar och vattenexperiment

Under vårt utforskande av staden besökte vi Rålambshovsparken där vi tillsammans hade vårt första möte med änder och svanar. Detta gav barnen en möjlighet att reflektera kring att det finns fler djur än fiskar som lever i vatten.

Vi presenterade begreppen flyta och sjunka för barnen i olika vattenexperiment. Barnens intresse slutade inte där, vi valde att fördjupa våra kunskaper om fåglar och ankor som lever på vattenytan. Vi högläste ur en bok som handlade om ankor, gjorde ankor av trolldeg och hade vattenlek med barnens egna ankor.

Meningen med projektet var att barnen skulle skapa en relation och intressera sig för naturen, vilket vi anser att barnen gjort. Genom den här relationen och nyfikenheten till liv är våra förhoppningar om en mer hållbar framtid."