Ämnesdidaktiskt ramprojekt i yrkes- och karaktärsämnen

Under läsåret 2020/2021 kommer nätverket för yrkes- och karaktärsämnen att genomföra studier där fokus ligger på digitala verktyg i undervisningen samt ämnesintegrerad undervisning.

Ramprojekt 2: Ämnesintegrerad undervisning för yrkeskunnande, till exempel Yrkesrelaterade beräkningar för yrkeskunnande

En utmaning i ämnesintegrerad undervisning, det vill säga mellan allmänna ämnen och yrkesämnen, kan vara att stärka en yrkesrelaterad relevans av ett specifikt undervisningsinnehåll. Ett konkret exempel på utmaningar är beräkningar av olika slag, relaterade till yrkesämnen och till allmänna ämnen. Exempel på beräkningar som kan förekomma inom olika yrkesprogram är mängd, längd, bredd, omkrets, intensitet och styrka. Detta ramprojekt fokuserar huvudsakligen på ämnesintegrerad undervisning. Ett särskilt område som är möjlig att undersöka är yrkesrelaterade beräkningar för yrkeskunnande och på att utveckla undervisningen kring detta. Hur kan undervisningen utvecklas så att eleverna förstår vilka specifika krav ett yrke ställer på beräkningar? Vad i yrkesberäkningar skapar speciella utmaningar i undervisningen? Hur kan uppgifter utvecklas som tar yrkeskunnande i beaktande? Notera att även andra områden är möjliga att undersöka, beroende av de behov ni har av att utveckla undervisningen.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att medverka i ett ramprojekt som övergripande handlar om utveckling av undervisningen avseende ämnesintegrerad undervisning av ett specifikt undervisningsinnehåll, till exempel yrkesrelaterade beräkningar i förhållande till yrkeskunnande?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 15 april.

Ramprojekt 1: Digitalisering för yrkeskunnande

Bruket av digitala verktyg, till exempel smarta telefoner och läsplattor, har ökat inom gymnasial yrkesutbildning. Detta har bland annat visat sig i yrkeslärares utvecklingsarbeten på yrkeslärarprogrammen i Sverige. Kravet på digitalisering är dessutom sedan juli 2018 framskrivet i ämnesplaner. Tills vidare finns det få studier inom området.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att medverka i ett ramprojekt som övergripande handlar om utveckling av undervisningen avseende digitala redskap, eller digitalisering i förhållande till yrkeskunnande och bedömning, till exempel under apl?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 15 april.