Ämnesdidaktiskt ramprojekt i yrkes- och karaktärsämnen

Under läsåret 2020/2021 kommer nätverket för yrkes- och karaktärsämnen att genomföra studier där fokus ligger på digitala verktyg i undervisningen, yrkesrelaterade beräkningar, ämnesintegrerad undervisning och om återkoppling i undervisningen.

Ramprojekt 4: Ge och ta i yrkesämnen: Om återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor

Återkoppling i yrkesämnen handlar ofta om hantering av verktyg, material eller agerande i olika situationer. Det kan exempelvis handla om en blick, att lukta sig till något, eller att genom hörsel kunna göra bedömningar av skilda slag. Återkoppling sker ofta genom en kombination av samtal och handlingar mellan lärare och elever, samt mellan elever. I projektet utforskas hur återkoppling går till och hur den kan förstås, i relation till de specifika förutsättningar som gäller för aktuellt yrkesämne. Kunskap kring yrkesspecifik återkoppling kommer bidra till att utveckla förståelse för hur återkoppling tar form i undervisningen.

Ramprojekt 3: Ämnesintegrerad undervisning för yrkeskunnande

I ämnesintegrerad undervisning kombineras allmänna ämnen och yrkesämnen, samt olika yrkesämnen. Det kan handla om att lärare från olika skolämnen samarbetar i undervisningen kring ett tema, ett projekt, eller en fråga, eller också att eleverna får arbeta med ämnesintegrerade uppgifter. Ämnesintegrerad undervisning gör det möjligt att förstärka en yrkesrelaterad relevans av ett specifikt undervisningsinnehåll, men också att belysa olika aspekter av yrkeskunnande, både synliga som mindre synliga. Kunskap kring ämnesintegrerad undervisning bidrar till en ökad förståelse kring det yrkeskunnande som görs tillgängligt för eleverna och deras framtida yrke.

Ramprojekt 2: Yrkesrelaterade beräkningar för yrkeskunnande

En utmaning i undervisningen på olika yrkesprogram är beräkningar av olika slag, relaterade till yrkesämnen och till allmänna ämnen. Exempel på beräkningar som kan förekomma inom olika yrkesprogram är mängd, längd, bredd, omkrets, intensitet och styrka. Det kan handla om att beräkna dosering av läkemedel, eller att räkna ut materialåtgång vid till exempel murning och målning. Projektet fokuserar på yrkesrelaterade beräkningar för yrkeskunnande och på att utveckla undervisningen kring detta. Exempel på frågor som utforskas är följande:

Hur kan undervisningen utvecklas så att eleverna förstår vilka specifika krav ett yrke ställer på beräkningar? Vad i yrkesberäkningar skapar speciella utmaningar i undervisningen? Hur kan uppgifter utvecklas som tar yrkeskunnande i beaktande?

Medverkande i ramprojektet: Annika Hemingstam, lärare på Naturbruksprogrammet, Spånga gymnasium.

Ramprojekt 1: Digitalisering för yrkeskunnande

Bruket av digitala verktyg, till exempel smarta telefoner och läsplattor, har ökat inom gymnasial yrkesutbildning. Detta har bland annat visat sig i yrkeslärares utvecklingsarbeten på yrkeslärarprogrammen i Sverige. Kravet på digitalisering är dessutom sedan juli 2018 framskrivet i ämnesplaner. Tills vidare finns det få studier inom området. Kunskap om digitala redskap i undervisningen, eller i förhållande till yrkeskunnande och bedömning kan ge en ökad förståelse kring digitaliseringens bidrag till undervisning och lärande.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att medverka i ett ramprojekt?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 15 april.