Utredning om särskilt stöd

Lärare i Stockholms stads skolor använder verktyg i skolplattformen för att dokumentera elevens kunskapsutveckling och behov av stöd. En utredning om särskilt stöd är en beslutsprocess som görs i verktyget.

Sidans innehåll i korthet:

 • Olika roller deltar i utredningen om särskilt stöd
 • Processen är digital, inga blanketter behövs
 • Om åtgärdsprogram behövs eller inte behövs, finns utredningen kvar

Du har haft funderingar under en tid om en av dina elever behöver särskilt stöd för att lyckas i sina studier. Tillsammans med kollegor och rektor startar ni en process för att utreda om eleven behöver ett åtgärdsprogram. All dokumentation i processen sker i Skolplattformen. 

 1. Åtgärdsadministratör skapar underlag för utredning av elevs behov av stöd utifrån stadens mall.
 2. Åtgärdsadministratör lägger till vilka i personalgruppen som ska kommentera i utredningen.
 3. Åtgärdsutredare, till exempel specialpedagog, startar utredningen.
 4. Utredningen innehåller förbestämda kartläggningsfrågor att besvara för åtgärdsutredare och kommenterande personal.
 5. Utredaren skriver underlag för beslut i verktyget.
 6. Rektor dokumenterar sitt beslut i verktyget. 
 7. Om rektor beslutat att åtgärdsprogram ska upprättas görs det av utredaren.
 8. Vårdnadshavare och elev kan ta del av åtgärdsprogrammet.
 9. Åtgärdsprogrammet utvärderas i verktyget.

Digital dokumentation i Skolplattformen

Fördelarna med att dokumentera elevens kunskapsutveckling och behov av stöd digitalt är flera. Du och dina kollegor arbetar systematiskt och likvärdigt i en process som är gemensam i Stockholms stads skolor. Lagring av skyddsvärda personuppgifter sker på ett säkert sätt. Hela processen är transparent, elev och vårdnadshavare är delaktiga. Att utreda behov av särskilt stöd är ett samarbete som inte ska vara personbundet. Utredningen följer eleven. det digitala arbetssättet gör att ingen annan diarieföring behövs.

Stöd i processen

Skolverket ger vägledning i arbetet med kartläggning och bedömning.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverkets webbplats

Bakgrund

Tidigare har processen dokumenterats i blanketter. I och med att det finns ett digitalt verktyg behöver du inte använda blanketter.