Det digitala klassrummet

Skolan är både en byggnad och en verksamhet. Vi har ett klassrum med tavla, bord och stolar. Vi har också internet, mobiler, datorer och digitala lärresurser. Hur får vi detta att hänga ihop så att undervisningen blir begriplig och leder till lärande?

Vägledning

Verktyg & resurser

Vår digitala skola

Stödmaterial för kollegialt lärande om digitalisering i skolan och digital undervisning.

Lästid 5 minuter

På Östermalmsskolan går digitala verktyg och ämnesintegrering hand i hand, till exempel när eleverna lär sig programmera robotar och samtidigt får nya kunskaper om klimatförändringarna. I fjol vann skolan både första och andra pris i tävlingen Kodutmaningen.

Lästid 4 minuter

Ämnesintegrering är försteläraren Lili Kappers passion. Hon har genom åren använt sig av IT och digitalt lärande i flera olika ämnen och sammanhang, men när femteklassarna deltog i robottävlingen First Lego League visade sig nya intressen och egenskaper hos eleverna.

Lästid 4 minuter

Varannan elev på lågstadiet har en egen mobil och var tredje besöker sociala medier. Användningen ökar med stigande ålder. Det ställer krav både på hemmen och skolan att ge barn och unga mer vägledning på nätet, menar Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen.

Lästid 4 minuter

På Hammarbyskolan södra skapar eleverna sin musik mer och mer på digital väg. Musikläraren Hanna Eriksson kan fortfarande bli förundrad över koncentrationen och tystnaden som råder i rummet.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling