Det digitala klassrummet

Skolan är både en byggnad och en verksamhet. Vi har ett klassrum med tavla, bord och stolar. Vi har också internet, mobiler, datorer och digitala lärresurser. Hur får vi detta att hänga ihop så att undervisningen blir begriplig och leder till lärande?

Vägledning

Verktyg & resurser

Samförstånd kring skolans digitalisering

Modul för kollegialt lärande kring hur vi pratar om skolans digitalisering så att alla berörda förstår. Målet är bättre förutsättningar att ta sig an digital utveckling av undervisningen, samt att öka precisionen i analysen, vid prövande av nya arbetssätt med digitaliseringsinslag.

Vårt digitala klassrum

Modul för kollegialt lärande om vårt digitala klassrum. Hur fungerar det och vad behöver vi komma överens om för att det ska bli begripligt och till nytta?

Lästid 4 minuter

Ämnesintegrering är försteläraren Lili Kappers passion. Hon har genom åren använt sig av IT och digitalt lärande i flera olika ämnen och sammanhang, men när femteklassarna deltog i robottävlingen First Lego League visade sig nya intressen och egenskaper hos eleverna.

Lästid 6 minuter

Med anledning av coronapandemin har 38 av Stockholms stads 76 kommunala högstadieskolor fjärr- eller distansundervisning i någon form just nu. Här berättar tre skolledare om sina vägval.

Lästid 4 minuter

Varannan elev på lågstadiet har en egen mobil och var tredje besöker sociala medier. Användningen ökar med stigande ålder. Det ställer krav både på hemmen och skolan att ge barn och unga mer vägledning på nätet, menar Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen.

Lästid 4 minuter

På Hammarbyskolan södra skapar eleverna sin musik mer och mer på digital väg. Musikläraren Hanna Eriksson kan fortfarande bli förundrad över koncentrationen och tystnaden som råder i rummet.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling