Det digitala klassrummet

Skolan är både en byggnad och en verksamhet. Vi har ett klassrum med tavla, bord och stolar. Vi har också internet, mobiler, datorer och digitala lärresurser. Hur får vi detta att hänga ihop så att undervisningen blir begriplig och leder till lärande?

Vägledning

Verktyg & resurser

En pojke med en Ipad framför sig och en penna i handen.

Vår digitala skola

Stödmaterial för kollegialt lärande om digitalisering i skolan och digital undervisning.

Se alla verktyg och resurser

Kompetensutveckling

En grupp pedagoger filmar figurer framför en green screen.

Digitala verktyg och arbetssätt i förskolan

Ska din förskola utveckla arbetet med digital kompetens? Behöver ni mer kunskap om olika arbetssätt och digitala möjligheter? Beställ en kurs eller föreläsning anpassad efter just era behov.

Se allt inom kompetensutveckling