Det digitala klassrummet

Skolan är både en byggnad och en verksamhet. Vi har ett klassrum med tavla, bord och stolar. Vi har också internet, mobiler, datorer och digitala lärresurser. Hur får vi detta att hänga ihop så att undervisningen blir begriplig och leder till lärande?

Vägledning

En film görs med en mobiltelefon som filmar en grupp ungdomar utomhus.

Resurser för att göra film

Att använda film är ett effektivt sätt att kommunicera med vårdnadshavare, elever och medarbetare – såväl våra nuvarande kollegor som blivande arbetskamrater. Det finns många resurser och stöd när du ska göra film.

Elever spelar in film med en surfplatta på ett stativ.

Spela in film och visa i klassrummet

Planerar du och din skola att spela in film och visa för elever och vårdnadshavare? Här kommer några tips. Gör till exempel som Rålambshovskolan och Konradsbergsskolan.

Personer sitter kring ett konferensbord och en person deltar från distans och syns på en skärm.

Digitala möten och öppna hus

Våra behov att använda digitala metoder för att mötas, samlas och hålla öppna hus ökar. I Stockholms stad finns metoder för att hålla i livehändelser för större samlingar som öppna hus och för att ha möten via teams med externa användare.

Verktyg & resurser

Registrera och följ upp frånvaro

I uppdraget som lärare och fritidspedagog har du flera administrativa uppgifter. En är att registrera och följa upp elevs frånvaro. Verktyget för digital registrering finns i Skolplattformen. Du får vägledning om hur du arbetar på just din skola av någon i skolans administration.

Skapa med film och ljud

Att skapa egen film och podd lär eleverna att kritiskt granska dagens enorma medieutbud och ger en mediekunnighet som är oerhört viktig. Dessutom är det språkutvecklande, roligt och engagerande.

Två elever vid ett bord med en legorobot som de byggt.

Ämnesintegrering är försteläraren Lili Kappers passion. Hon har genom åren använt sig av IT och digitalt lärande i flera olika ämnen och sammanhang, men när femteklassarna deltog i robottävlingen First Lego League visade sig nya intressen och egenskaper hos eleverna.

Med anledning av coronapandemin har 38 av Stockholms stads 76 kommunala högstadieskolor fjärr- eller distansundervisning i någon form just nu. Här berättar tre skolledare om sina vägval.

kvinna tittar in i kameran

Varannan elev på lågstadiet har en egen mobil och var tredje besöker sociala medier. Användningen ökar med stigande ålder. Det ställer krav både på hemmen och skolan att ge barn och unga mer vägledning på nätet, menar Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen.

Kvinna sitter vid trumset tittar in i kameran

På Hammarbyskolan södra skapar eleverna sin musik mer och mer på digital väg. Musikläraren Hanna Eriksson kan fortfarande bli förundrad över koncentrationen och tystnaden som råder i rummet.

Se alla verktyg & resurser

Kompetensutveckling