Leende kvinna och man höjer en hand mot varandra

Skapa engagemang med medarbetar­enkäten

Gladare medarbetare, minskad sjukfrånvaro och högre AMI (aktivt medskapande index). Det är några av effekterna som arbetet med tidigare resultat av medarbetarenkäten har gett på Akalla grundskola. Bobergsskolans höga AMI-resultat beror framför allt på medarbetarnas engagemang och hårda arbete poängterar rektor Cecilia Skarke.

Sidans innehåll i korthet:

  • Aktivt medskapande index (AMI)
  • Arbetsplatsträff (APT)
  • Samverkansgrupp (SVG)

Genom att prata om resultaten från medarbetarenkäten sprider sig engagemanget. Vi ältar inte det som är mindre bra utan utvecklar det som är bra så det blir ännu bättre. Och så gör vi mer av det. Det säger Bobergsskolans rektor Cecilia Skarke.

Förra året fick alla medarbetare på Bobergsskolan (tidigare Hjorthagens skola) tid att svara på medarbetarenkäten på olika mötestider. Svarsfrekvensen ökade från 70 procent 2018 till 85 procent 2019. Även AMI-värdet (aktivt medskapandeindex) ökade, från 89 procent till 92 procent.

– Enkäten ger medarbetarna möjlighet att reflektera över sin arbetsplats. Att vara delaktig i ett förändringsarbete är betydelsefullt och där är medarbetarenkäten en viktig del, säger rektor Cecilia Skarke.

What works

– Det är viktigt att fira våra höga resultat och det har vi gjort. Vi arbetar efter modellen ”what works”. För oss innebär det att vi under APT och andra möten i detalj beskriver varför våra höga siffror ser ut som de gör. Det blir väldigt bra diskussioner om vårt arbetssätt, kultur och engagemang. Vi ältar inte det som är mindre bra utan utvecklar det som är bra så det blir ännu bättre. Och så gör vi mer av det.

De senaste åren har Bobergsskolan ökat sin personalstyrka med en tredjedel.

– Att arbeta med det som fungerar och låta de nyanställda få lyssna på sina kollegor om vad vi gör som fungerar bra på arbetsplatsen gör att de snabbt kommer in i vår kultur. Det är såklart en framgångsfaktor till att vi behållit våra höga siffror.

Förhållningssätt som smittar

För Cecilia Skarke är arbetsmiljön det viktigaste på en arbetsplats och mycket arbete läggs på det området i personalgruppen.

– Grunden är att alla har ett högt engagemang. Men också att vi kommunicerar med varandra på ett professionellt sätt och utgår från att alla gör sitt yttersta varje dag. Det ligger ett hårt arbete bakom våra höga siffror. Det är ett ”teamwork” och något vi alla gör tillsammans.

Det positiva förhållningssättet smittar av sig på elever och vårdnadshavare menar hon.

– Positiv personal med högt engagemang är det bästa en arbetsplats kan ha och jag är mycket stolt över att kunna säga att vi har det på Bobergsskolan. Hos oss suckar ingen över att ett par kaffekoppar inte står nedställda i diskmaskinen. Vi tänker att den som ställde den där var tvungen att göra något viktigare för eleverna eller organisationen.

Fördel att vara ny rektor

Förra året ökade Akalla grundskola både svarsfrekvens och AMI (aktivt medskapande index).

– Jag var ny på skolan vilket kan påverka resultaten positivt ibland. Det som är intressant är det kommande resultatet, säger rektor Alice Horsman.

Medarbetarenkäten är viktig menar hon. Inte minst för att den tydligt kommunicerar förväntningarna på chefer i Stockholms stad.

– Enkäten är också ett bra redskap för att åstadkomma en hållbar arbetsmiljö.

Tid att svara

På Akallaskolan har det planerats in tid för att ge medarbetarna möjlighet att svara på enkäten. Svarsfrekvensen har följts upp och medarbetarna har påmints av vikten av att svara. När resultatet kommer diskuteras åtgärder på APT (arbetsplatsträff) som sedan tas upp i SVG (samverkansgruppen). Resultatet följs även upp med en egen enkät.

– Arbetsmiljön är oerhört viktigt för alla på skolan. Det kan påverka varför personal och elever stannar kvar eller byter skola, säger Alice Horsman.

Om medarbetarenkäten

Det är viktigt för staden att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom medarbetarenkäten får vi bra underlag för att fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är två mycket viktiga delar i den utvecklingen. Enkätsvaren ger chefer och medarbetare verktyg för att gemensamt arbeta mot målen för att ge bästa möjliga service till stockholmarna.

Enkäten är även ett stöd för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Alla medarbetares engagemang och kunskap är viktig för att tillsammans kunna arbeta med resultaten samt ta fram handlingsplaner. Därför är dina svar viktiga för att vi tillsammans ska skapa en ännu bättre arbetsplats.

Frågor om enkäten

Medarbetarenkäten går ut med e-post och fylls i digitalt. Sista svarsdatum är 18 februari. Har du frågor om enkäten kontaktar du din närmaste chef.