En skrattande kvinna vid en datorskärm.
Foto: Folio bildbyrå

Rektor i VFU-skola

Verksamhetsförlagd utbildning är starten på en professionell relation mellan personal i förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Du skapar förutsättningarna för ett bra VFU-arbete i din verksamhet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Du utser en VFU-ansvarig.
  • Du godkänner en handlingsplan för VFU.
  • Du för upp VFU-arbetet på din verksamhets agenda.

VFU i din verksamhet bidrar till kompetensutveckling och skolutveckling och skapar en bas för framtida rekrytering av lärare.

Ditt uppdrag

  • Utse en VFU-ansvarig med mandat att utföra sitt VFU-arbete.
  • Skapa förutsättningar för VFU-arbetet på din skola.
  • Föra upp VFU-arbetet på din förskolas eller skolan agenda.

Upprätta en handlingsplan

En handlingsplan ska upprättas av den VFU-ansvarige som du som chef godkänner. I bilaga 1 i Stockholms stads VFU-handbok får ni råd och stöd hur en handlingsplan kan se ut. I handlingsplanen beskrivs de olika rollerna kring VFU och den gör VFU-arbetet enhetligt och likvärdigt.

Stockholms stads VFU-handbok 2023 (pdf 644.47 kb)

Handledarutbildning

Du som rektor ska skapa strategier och ge förutsättningar för att dina medarbetare kan gå VFU-handledarutbildningen. Din VFU-ansvarige kontaktar stadens VFU-samordnare för information om när och var nästa handledarutbildning ges.

Om något inte fungerar

Det händer att något inte fungerar under en VFU-period. I första hand tar VFU-handledaren eller VFU-ansvarig hand om det. Om de inte lyckas kan du bli kontaktad för att hitta en lösning.

Ekonomisk ersättning

Det finns tre ersättningsmodeller för VFU-handledaruppdraget som din förskola eller skola beslutar om i samverkan. En eller kombinerade varianter kan användas.

Ekonomisk ersättning för VFU, sidan om VFU-ansvarig

Andra roller i din verksamhet