Tre kvinnor i korridor vid flyttkartonger

Ny vision för anrikt läroverk

När Östra Reals gymnasium nyligen flyttade tillbaka till Karlavägen efter renovering var det inte bara skolbyggnaden som hade fräschats upp. Skolans identitet och varumärke har också fått nytt innehåll.

Originalpublicering LÄRA #1 2020 och bearbetats för webb.

Sidans innehåll i korthet:

  • Strategisk kommunikation utifrån en identitet
  • Strategisk kommunikation utifrån värdegrund och elevdemokrati
  • Varumärke som väcker känslor

Rektor Ann-Sofi Pettersson och lärarna Ann Hedman och Sofie Frid släntrar över skolgården för första gången på ett och ett halvt år. Att få återse den egna skolan är uppskattat efter en lång evakuering till Kungsholmen.

Läroverket Östra Real i handslaget tegel ritades av Ragnar Östberg i nationalromantisk stil och stod klart 1910. Byggnaden är en del av skolans identitet och återflytten var efterlängtad. Men den som tror att allt återgår till det gamla tror fel. Skolans grundmurade varumärke som ett klassiskt läroverk med tonvikt på traditioner ska få konkurrens av en annan och modernare vision.

− Vi ser oss som ”Stockholms mest motiverande gymnasium” och den visionen fyller vi nu steg för steg med innehåll, säger Ann-Sofi Pettersson.

Elever från 140 grundskolor

Hon och hennes medarbetare poängterar att skolans identitet inte sitter i väggarna utan det är människorna innanför väggarna som gör skolan till vad den är. Att Östra Reals gymnasium ville delta i utbildningsförvaltningens satsning på att låta stadens gymnasieskolor få hjälp med att skapa en tydligare identitet väckte viss förvåning. Östra Reals gymnasium har inga problem med att rekrytera elever, tvärtom.

− När jag började här 2002 kom eleverna fortfarande från närområdet på Östermalm. I dag kommer de från runt 140 olika skolor i och runt Stockholm, säger Ann Hedman.

Varken Ann-Sofi Pettersson eller medarbetarna Ann Hedman och Sofie Frid skulle beskriva Östra Reals gymnasium som en ”finare” skola med lite snobbprägel utan menar att den bilden är baserad på fördomar och inte fakta.

Men den positiva laddningen som ligger i ordet läroverk vill skolan ta tillvara och läroverk blev ett nyckelord när den första visionen växte fram.

– Med hjälp av utbildningsförvaltningens kommunikatörer och en kommunikationsbyrå hade vi då genomfört ett antal workshoppar, där vi fick börja med att räkna upp vad som är bra på skolan. Dessutom gjorde vi själva en omfattande medarbetarenkät, säger Ann-Sofi Pettersson.

Stärkt elevdemokrati

Nu pågår arbetet internt med att förverkliga visionen att vara ”Stockholms mest motiverande gymnasium”. Först när de interna förändringarna är på plats kommer den externa kommunikationen, den som kommer att möta blivande elever när de ska välja gymnasieskola, enligt Ann-Sofi Pettersson.

Vilka konkreta förändringar handlar det om?

− Ämnesutvecklingen är viktig. Undervisningen i miljömedvetande och konsumtionsmönster är ett utvecklingsområde, säger Ann Hedman, förstelärare och gymnasielärare i företagsekonomi och juridik.

Hennes kollega Sofie Frid, gymnasielärare i svenska och religionskunskap, lyfter fram värdegrundsarbetet:

− Vi arbetar för att stärka elevdemokratin. Eleverna får större möjlighet att påverka, bland annat genom skolrådet. Nytt är också att vi träffar elevkåren en gång i månaden och har börjat stödja deras aktiviteter mer än tidigare.

Nya mötesplatser i skolans lokaler

Det faktum att Östra Reals gymnasium inte längre har en homogen elevsammansättning har också lett till rent fysiska förändringar. Vi står i en korridor framför de sprillans nya rostbruna elevskåpen, ton i ton med tegelväggarna.

− Vi har nu organiserat för att man ska mötas här. Tidigare fördelades skåpen programvis och klassvis. Eleverna mötte vid skåpen skolkamrater de redan kände eller kände till, förklarar Ann-Sofi Pettersson.

Förändringen innebär att skåpen numera fördelas slumpmässigt mellan årskurser och program. En elev från språkintroduktion kan ha en elev från naturvetenskapsprogrammet som skåpgranne. Tidigare hade varje klass ett fast klassrum, med skåpen utanför. Nu har klassrumsfördelningen brutits upp så att alla elever har undervisning på olika håll i skolan, vilket också det leder till nya flöden.

Ett annat led i varumärkesarbetet är att motverka betygshets. Östra Reals gymnasium vill förstärka fokus på elevernas studieteknik samtidigt som skolan ser över sin egen roll när det gäller stressrelaterade problem.

− Det kan handla om att minska antalet examinationer per år, exemplifierar Ann-Sofi Pettersson.

Hon hoppas att den resa som Östra Reals gymnasium nu gör ska inspirera andra skolledare att börja arbeta med identitet som ett ledningsverktyg.

− Det är fantastiskt att få vaska fram det fina hos oss, sedan stärka det och sist sätta upp en färdriktning.

Originalpublicering LÄRA #1 2020 och bearbetats för webb.