Tre lärarassistenter sitter utomhus vid ett bord och arbetar.
Foto: Ulrica Zwenger

Lärarassistenter avlastar pedagogerna

För att avlasta lärarna har Nya Elementar nu nio lärarassistenter på lågstadiet och fyra på mellanstadiet. De sköter allt från administration till viss kontakt med vårdnadshavare, så att lärarna kan inrikta sig mer på undervisningen.

Sidans innehåll i korthet:

  • På Nya Elementar i Bromma finns nu 13 lärarassistenter som ska avlasta lärarna.
  • Assistenterna sköter bland annat administration och viss kontakt med vårdnadshavarna.
  • Idén kom efter att skolans lärare hade fått ange vilka arbetsuppgifter som tog energi.
  • Lärarassistenterna har regelbundna möten med biträdande rektor, som är deras arbetsledare.

Lina Andersson Kling är lärarassistent på Nya Elementar i Bromma, en yrkestitel hon haft sedan höstterminen 2020, då hon anställdes i en lokal satsning för att avlasta lärarna. Samtliga lärarassistenter hade tidigare haft andra tjänster på skolan men fick med de nya tjänsterna en ny och tydligare arbetsbeskrivning.

– Mycket av det jag gör är samma som när jag tidigare arbetade som elevassistent, men nu är det verkligen tydligt vad som ingår och vilka uppgifter jag har, säger hon.

Emma Wittberg är klasslärare i årskurs 3 och arbetar tillsammans med Lina Andersson Kling, ett samarbete som de båda är väldigt nöjda med.

– Det har varit en jättestor lättnad för mig och jag kan ägna mer tid åt undervisning nu. Lina gör en hel del administrativa saker som att registrera frånvaro, hantera listor eller strukturera sådant som det inte måste vara en lärare som gör, säger Emma Wittberg.

– Jag behöver inte gå in på datorn och logga in med bank-id eller ringa föräldrar samtidigt, utan kan ta emot eleverna.

Många olika uppgifter

Närvarohantering ingår i lärarassistenternas arbetsbeskrivning, liksom att finnas med under skoldagen för att lösa konflikter, hjälpa eleverna med uppgifter och digital teknik eller sköta administration inför utvecklingssamtal och utflykter. De har också viss kontakt med vårdnadshavarna och kan publicera information på Skolplattformen. I samråd med lärarna kan lärarassistenterna även få andra uppdrag. Lina Andersson Kling administrerade till exempel de nationella proven för hela årskurs 3.

Ett annat uppdrag för lärarassistenterna är intensiv lästräning med elever som behöver det, något de också fått fortbildning i av specialläraren. Läraren Emma Wittberg tycker att det fungerar bra.

– Det är lättare att planera in än att jag ska gå ifrån undervisningen. Lina har intensivträning med två, tre elever i taget och det blir mer kontinuerligt, säger hon.

Lina Andersson Kling berättar att hon ofta börjar dagen med intensivträningen. Boken är alltid vald i samråd med specialpedagogen, som också ansvarar för uppföljning och analys av insatsen.

”Behövde föra in ny kompetens”

Idén att satsa på lärarassistenter kom efter att lärarna på hela skolan hade fått uppskatta vilka av arbetsuppgifterna som tog energi och som kunde genomföras av någon annan. Biträdande rektor Sara Elvermåhr berättar att behoven såg olika ut.

– I årskurserna 6–9 behövde vi föra in ny kompetens i form av studiepedagoger, alltså personer som kan göra det som vanligtvis ligger i mentorsuppdraget, medan det handlade om lärarassistenter i de lägre årskurserna.

Nya Elementar tog fram en arbetsbeskrivning för lärarassistenterna i samråd med personalen och utlyste sedan tjänsterna.

– Man kan ha lite olika ingångar för att arbeta som lärarassistent. Vi har en lärare som gör sitt första år efter examen som lärarassistent, men också barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Man kan även vara elevassistent med flera års erfarenhet av skola och fritis, säger Sara Elvermåhr.

Lärarassistenternas tjänster är uppdelade mellan skola och fritis. De har gemensam planeringstid med lärarna varje vecka, för att tillsammans lägga upp veckans arbetsfördelning. De har också regelbundna möten med biträdande rektor, som är deras arbetsledare.

Viss skepsis i början

Lina Andersson Kling och Emma Wittberg har ett nära samarbete och brukar använda planeringstiden för att bestämma hur de ska dela upp klassen på lektionerna.

– Ofta kanske jag har en genomgång med hela gruppen och sedan kan jag arbeta med de elever som behöver mest stöd, säger Emma Wittberg.

I dag är de flesta nöjda med satsningen på lärarassistenter, men i början fanns en viss skepsis, inte minst kring själva titeln.

– Nu tycker jag att det är okej att vara lärarassistent, men från början lät det lite som om vi skulle slava. Springa och kopiera papper och så, men när vi fick arbetsbeskrivningen var det inte alls det som var grejen, säger Lina Andersson Kling och ler.

En tanke är att tjänsten som lärarassistent ska vara en karriärväg på skolan, men det viktiga är att det gynnar elevernas utveckling.

Lina Andersson Kling tycker om sitt jobb, men har en annan plan på sikt.

– Jag är lite mer inriktad på datorer och IT, men just nu tycker jag att det är kul att jobba med barn.

Annelie Drewsen

Skribent

Kommande publicering i LÄRA 3/2021