Elever från Ungdomsparlamentet i Stadshuset

Ungdomsparlamentet lyfter ungas röst

Stockholms Ungdomsparlament låter dina elever lära sig det demokratiska styrelseskicket genom praktisk arbete kring aktuella samhällsfrågor som de själva anser viktiga.

Eleverna stärker sin demokratiska kompetens, gör sin röst hörd och får möjlighet att påverka politiska beslut på riktigt. Ungdomsparlamentet främjar också skolans intentioner om samverkan, dels inom olika ämnen och klasser på skolan, men även mellan olika skolor i staden.

För vem?

Ungdomsparlamentet är öppet för alla gymnasieskolor i Stockholm, oavsett huvudman.

Vilket stöd ger Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet utgår från elevernas frågor. De röstar fram de fem viktigaste samhällsfrågorna som de vill skapa förändring i, just nu, som de analyserar och föreslår lösningar till både enskilt och i grupp. Några av eleverna leder arbetet som ordförande för utskott och debatter. En roll som de förbereds på under en heldags ledarskapsutbildning.

För dig som lärare är Ungdomsparlamentet en del av den ordinarie undervisningen, och inte något extra som du gör utöver det vanliga arbetet. Du anpassar upplägget efter din egen planering. I samhällskunskapen analyserar eleverna samhällsfrågor, tillämpar ett källkritiskt förhållningssätt samt tillämpar demokratiska arbetsformer under utskottsmöte och debatt. I svenska övar de både skriftlig och muntlig argumentation, källhantering och referatteknik. Genom arbetet får du bedömningsunderlag som täcker in stora delar av kursplanens innehåll. Eleverna får en rolig, lärorik och utvecklande erfarenhet på köpet.

En viktig poäng med Ungdomsparlamentet är att arbetet är på riktigt – elevernas förslag överlämnas till Stockholms styrande politiker, och kan leda till förändring på riktigt.

Ungdomsparlamentet är uppdelat i tre steg. I första steget analyserar varje elev en aktuell samhällsfråga individuellt. Resultatet blir både en politisk motion till Ungdomsparlamentet, ett bedömningsunderlag i samhällskunskap och grund för exempelvis en debattartikel i svenska.

I andra steget samlas elever från olika klasser som arbetat med samma fråga i utskott där de diskuterar, kompromissar och arbetar fram ett gemensamt förslag. Alla utskott presenterar sina förslag i en avslutande debatt på skolan, där de efter tal och argumentationer, beslutar om förslaget har stöd eller ej.

I det centrala Ungdomsparlamentet deltar 100 elever som representanter för sina skolor. De bildar utskott där elever från alla deltagande skolor är med. De skriver en avslutande, gemensam motion med de bästa delarna från de lokala motionerna. Motionerna behandlas under en livesänd debatt i Stockholms stadshus och överlämnas därefter till politiker och tjänstemän i Stockholms stad under ett dialogseminarium.

Så här får du tillgång

  1. Klicka på "Gå vidare" för att läsa mer om Ungdomsparlamentet (annan webbplats)
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

En tidigare deltagare i Ungdomsparlamentet berättar

”Ungdomsparlamentet gav mig en bättre syn på hur politiken fungerar med alla processer och vad som krävs för att ett förslag ska gå igenom. Mitt tips är att inte tänka på det här som något "vanligt" skolarbete. Tänk på det som en chans att också lära känna nya människor från skolor över hela Stockholm!”

Har du frågor?

Karin Aaseby Medioteket 0709648949 karin.aaseby@edu.stockholm.se