Vita små lappar med ord utspridda på en grön matta.
Foto: Anja Sahlstedt

Tid för poesi

Tid för poesi är en poesitävling för elever i årskurs 7–9. Eleverna kan skriva dikter i skolan, i klassrummet, i skolbiblioteket eller på sin fritid. Prisutdelning sker på Världspoesidagen i mars.

Poesi är dikter och dikter är täta texter med rytm och klang och stort innehåll. Poesi väcker känslor och tankar och bilder. Att läsa och skriva poesi utvecklar språket såväl som uppmärksamhet och koncentration. Det är bra om skolbibliotekarier och lärare inspirerar och stöttar eleverna i att skriva poesi till exempel genom att läsa och samtala om poesi i klassrummet eller i skolbiblioteket.

Vilket stöd ger poesitävlingen?

Att läsa och skriva poesi utvecklar språket, identiteten, tankarna samt väcker känslor. Om du tycker att det är svårt att komma igång med poesiarbetet kan en poesitävling vara ett stöd och öka motivation för att arbeta med poesi. I läroplanen LGR 22 står det att eleverna ska öva på strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Där står även att eleverna ska möta texter som ”…epik, lyrik och dramatik” samt lära sig mer om ”språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter”.

Tema

Temat är Gränser. Eleven gör sin egen tolkning av temat.

Tävlingsregler

  • Dikterna får vara max 20 rader eller 20 meningar.
  • Endast ett tävlingsbidrag per elev.
  • Eleven måste ha skrivit dikten själv. Det är inte tillåtet att kopiera dikter.
  • Dikten kan skrivas på vilket språk som helst men är det skrivet på annat språk än svenska måste en översättning finnas med.
  • Tävlingsbidraget lämnas till skolans bibliotek senast den 31 januari. Namn, klass och skola ska finnas med. 

En jury bedömer bidragen

En jury utser pristagarna som meddelas under vecka 10.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker på Världspoesidagen 21 mars. Plats meddelas senare.

 

För vem?

Elever i årskurs 7–9 i Stockholms kommunala skolor.