Grafik: Microsoft

Stadshusutmaningen med Minecraft Education

I den här byggutmaningen får eleverna i uppdrag att skapa nya och innovativa lösningar för att hjälpa Stockholms stad att närma sig ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen.

Förra årets byggutmaning i Minecraft Education blev en stor succé. Då var fokus på att sänka koldioxidavtrycket i staden. I årets byggutmaning fokuserar vi på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit och den finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. I Stadshusutmaningen får eleverna i uppdrag att skapa nya och innovativa lösningar för att hjälpa Stockholms stad att närma sig ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen.

För vem?

Utmaningen är indelad i olika åldersklasser och är öppen för alla elever i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Vilket stöd ger Stadshusutmaningen?

Du som lärare får möjlighet att planera ämnesövergripande uppgifter kopplade till läroplanen. Eleverna får tillgång till en Stockholmsvärld i Minecraft Education där de får instruktioner och resurser för att komma i gång att bygga sin lösning. Bidragen kommer att bedömas och vinnarbidragen uppmärksammas på en prisutdelning som än så länge sker på hemlig plats.

Minecraft Education installeras på PC av användaren själv genom Microsoft Store. På Ipad distribueras appen av behörig beställare. När Minecraft Education är installerat kan Stockholmsvärlden laddas ner och öppnas för att starta projektet. I världen finns karaktärer som beskriver vad eleverna ska göra och guida dem vidare med både resurser och instruktioner.

Information om Minecraft Education i undervisningen och Stockholmsvärlden för nedladdning

Utmaningen

Uppgiften är att hitta en lösning som för Stockholm närmre något eller några av de globala hållbarhetsmålen. Det kan vara en liten eller stor lösning. Lösningen ska byggas och presenteras så att domarna förstår idén och resultatet.

Arbetet kan ske enskilt eller i grupper om maximalt fem elever. Det finns olika åldersklasser så lågstadiet kommer inte att tävla mot gymnasiet.

När eleverna känner sig nöjda med sitt bygge är det dags att spela in en film för att kunna delta i utmaningen. Filmen spelas in som en skärminspelning i Powerpoint och ska innehålla en visning av den lösning de kommit fram till samt en beskrivning på svenska eller engelska där de berättar om lösningen.

Inspelningen får högst vara 2 minuter. Det ska tydligt framgå:

  • vilket eller vilka hållbarhetsmål som eleverna har valt att arbetat med
  • hur de har utformat lösningen
  • hur den löser problemet de valt.

Anmälan

Anmälan och inlämning sker samtidigt så eleverna kan starta sitt projekt när som helst under denna tid så länge bidraget är inlämnat senast den 14 maj. Tänk på att eleverna behöver vara inloggad i stadens nät för att kunna lämna in sitt bidrag.

Anmälan och inlämning till utmaningen sker via Microsoft Forms

Tips på bra resurser för att jobba med utmaningen

Vad är Minecraft Education?

Minecraft är ett open world-spel som främjar kreativitet, samarbete och problemlösning i en uppslukande miljö där den enda gränsen är fantasin. Minecraft: Education Edition skiljer sig från den vanliga spelversionen som eleverna är vana vid, eftersom den är avsedd att användas i klassrummet. I Minecraft: Education Edition är spelet anpassat för lärare och elever. Du kan dokumentera och dela med dig med andra i klassen det du skapar. Som lärare kan du enkelt öppna upp en värld som dina elever kan ansluta sig till för att utföra uppgifter som du har planerat. Det finns ett omfattande lärarmaterial som ger dig möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med i stort sett alla ämnen i en ny spännande och engagerande lärmiljö.

Film om Minecraft: Education Edition i klassrummet, YouTube

Samverka i teamet Programmering i skolan

Vill du som pedagog komma i kontakt med oss på Medioteket och andra som också jobbar med byggutmaningen? Gå med i Mediotekets programmeringsteam.

Programmering i skolan, Microsoft Teams

Har du frågor?

Linda Spolén Medioteket, Utbildningsförvaltningen E-post: E-post linda.spolen@edu.stockholm.se