Stadshuset under uppbyggnad med byggnadsställning runt om.
Stadshuset sett från Centralstationen, 1921.Foto: Gustaf W:son Cronquist, Stadsmuseet i Stockholm

Skolvisning av Stadshuset under 100-årsjubileet

Boka en kostnadsfri skolvisning och besök Stadshuset med dina elever. Bygg vidare på besöket med Stockholmskällans lektionsförslag och mycket mer.

Hela 2023 firar Stadshuset 100 år, och en stor del av firandet är riktat till skolan.

Vilket stöd ger staden?

Du som är lärare i Stockholm kan boka en skolvisning och besöka Stadshuset. Under vårterminen 2023 är besöket kostnadsfritt för klasser i årskurs 8 och under höstterminen 2023 för klasser i årskurs 9.

Visningen fokuserar på byggnadens historia och den lokala demokratin i kommunen.

Bygg vidare på besöket i undervisningen

För vem?

Erbjudandet om kostnadsfri skolvisning gäller klasser med elever födda 2008 i Stockholms stads samtliga skolor, oavsett huvudman. Andra årskurser kan boka skolvisning till ordinarie pris.

Övriga skolaktiviteter under Stadshusjubileets 100-årsjubileum är tillgängliga på samma villkor för alla.