Digitalt möte på en skärm.

Skolprogram inför FN:s miljökonferens

Öka delaktighet bland unga i miljö- och klimatfrågor. Delta i Framtidens rösters skolprogram inför FN-konferensen i Stockholm 2–3 juni 2022.

Efter ett instuderingsmaterial utvecklar klassen framtidskartor som sedan diskuteras med Sveriges främsta hållbarhetsprofiler. Därefter genomför eleverna intervjuer med beslutsfattare, framför allt politiker. Skolarbetet inspirerar till ett konstruktivt förhållningssätt.

För vem?

Lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium i Stockholm.

Vilket stöd ger Framtidens röster?

Instuderingsmaterial, tillgång till expertpanel och därefter förslag till genomförande av intervju med beslutsfattare. Klassen kan publicera sitt resultat från april 2022. Framtidens röster siktar på att så många som möjligt ska få möjlighet att träffa de FN-delegater som kommer till Sverige i juni.

Ett ämnesövergripande arbete, vars innehåll är anpassat till Lgr11 och Gy11. Det tar en klass cirka 10 timmar under vårterminen att förbereda sig för FN-konferensen i juni, varav minst 6 av dessa bör vara under lektionstid.

Fler aktiviteter för elever

Du och dina elever kan också aktivera er genom:

  • Regeringsbrevet – ett gemensamt format att kontakta FN-delegater innan konferensen
  • att möta skolklasser från andra delar av Sverige som kommer på besök under FN-konferensen
  • att delta i en förberedelseträff inför FN-konferensen i maj då även klasser kopplar upp sig digitalt.

Bakgrund

Framtidens röster är ett komplement till din ordinarie undervisning.

Verksamheten baseras på

  • strävan att låta unga åsikter höras
  • naturvetenskaplig forskning
  • att vända uppgivenhet till en hoppfull framtidstro.
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Sverige står värd för FN-möte 50 år efter FN:s första miljökonferens

Stockholm+50 äger rum i Stockholm den 2–3 juni 2022 med Sverige som värd. Målet är att mötet ska bidra till att öka takten i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och främja hållbar återhämtning i spåren av pandemin. Mötet ska samtidigt högtidlighålla 50-årsjubileet av FN:s första miljökonferens som ägde rum i Stockholm 1972.

Sverige står värd för FN-möte 50 år efter FN:s första miljökonferens, Regeringens webbplats

Vad är Framtidens röster?

Framtidens röster är en ideell förening som vill göra barn och ungdomar mer delaktiga i framtidsfrågorna genom att öppna upp för konstruktiva möten med experter och beslutsfattare.

Har du frågor?

Framtidens röster, ideell förening E-post: E-post info@framtidensroster.org

Framtidens rösters webbplats