Kollage med bilder på bland annat händer, hörlurar, Micro:bits, färgpennor och digitala verktyg.

Samförstånd kring skolans digitalisering

Modul för kollegialt lärande kring hur vi pratar om skolans digitalisering så att alla berörda förstår. Målet är bättre förutsättningar att ta sig an digital utveckling av undervisningen, samt att öka precisionen i analysen, vid prövande av nya arbetssätt med digitaliseringsinslag.

Upplever du att ni i skolan menar olika saker när ni pratar om skolans digitalisering? Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill få till en större samsyn kring vad ni menar med olika aspekter eller delar av digitaliseringen. Vad av det digitala kan tillföra vilken nytta, vilka beroenden finns och vilka flöden måste fungera? Modulen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA hösten 2020.

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulen är varken årskurs- eller ämnesspecifik. Däremot uppmanas grupper som tar sig an modulen att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.

Vilket stöd ger BLIVA:s modul Samförstånd kring skolans digitalisering?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid och det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för ett systematiskt kollegialt lärande.

Arbetet leds med fördel av en vald samtalsledare, som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell läsning av en förberedande text om digitalisering i skolan. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. En aktivitet planeras och genomförs tills nästa gång då det är dags att reflektera över hur det gick.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap, i form av läsning och arbete kring valda kursplaner, en ny aktivitet och till sist slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så som det passar lärargruppen, eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter utföras inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegornas undervisningspraktik och tillsammans pröva nya lösningar utifrån behov i undervisningen.

Så här får du tillgång

  1. Modulen finns på Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med Bank-ID.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

Har du frågor?

Josef Sahlin Medioteket E-post: E-post josef.sahlin@edu.stockholm.se