Registrera och följ upp frånvaro

I uppdraget som lärare och fritidspedagog har du flera administrativa uppgifter. En är att registrera och följa upp elevs frånvaro. Verktyget för digital registrering finns i Skolplattformen. Du får vägledning om hur du arbetar på just din skola av någon i skolans administration.

En elevs frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. För att underlätta för dig, för elevhälsoteamet, för skolledningen och för uppföljningen på central förvaltning, sker all registrering i ett system. Din skola har ett ansvar för att utreda elevers frånvaro.

Vilket stöd ger verktyget för att registrera frånvaro och närvaro i undervisningen?

Du som är lärare registrerar dina lektioner minst en gång per dag. Då sparas elevens närvaro och frånvaro i en databas. Du kan då gå tillbaka i tiden för att följa upp en elevs närvaro och frånvaro.

Din skola har rutiner

I skolans administration finns rutiner för hur du och dina kollegor använder verktyget. Ni har till exempel beslutat om och lagt grunden till  hur vårdnadshavare notifieras. Ni har också formulerat vad ni menar med ogiltig frånvaro.

Skolverket om ogiltig frånvaro

Är du mentor följer du upp frånvaro fortlöpande under läsåret och har kontakt med vårdnadshavare.

Upprepad och långvarig frånvaro rapporterar du vidare till elevhälsoteamet och skolledningen. De i sin tur rapporterar till central förvaltning och, om det gäller en elev i gymnasiet, till centrala studiestödsnämnden, CSN.

Nyttan för dig i vardagen

Med registreringar i ett system med digital lagring kan du enkelt ta fram data över tid. 

Vårdnadshavare ser din registrering av en ogiltig frånvaro snabbt med ett sms eller i ett mejl.  Vårdnadshavare får ingen notifiering när du registrerar giltig frånvaro.

Nyttan för verksamheten

Systemet gör det lättare att följa upp elevers frånvaro för att verka för större elevnärvaro. Det är skolans ansvar att varje elev tar del av den garanterade undervisningstiden (GUT).

Skolverket om att främja närvaro och förebygga frånvaro

Stöd och support

Om det är något du saknar eller inte förstår, börja alltid med att fråga någon i skolans administration. Det kan till exempel vara att du inte kommer åt dina elevgrupper.

Du vänder dig till stadens support för frågor som inte går att lösa på skolan. Det kan till exempel vara om du har problem med att logga in hemifrån. 

 

För vem?

Lärare i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och mentor