Pedagogiskt nätverk för språkintroduktion

Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder ett nätverk för personal som arbetar med nyanlända elever på stadens gymnasieskolor.

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, diskutera undervisningen, ta del av relevant forskning och information samt vara delaktiga i framtagandet av till exempel dokument som utarbetas av staden. Nätverket träffas 3–4 gånger/termin.

Vilket stöd ger nätverket för språkintroduktion?

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och därigenom öka likvärdigheten samt stärka undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever i Stockholms stads gymnasieskolor.

Datum för nätverksträffar våren 2021:

Tisdag 23 mars 14.00-16.30 Tema: Studie- och yrkesvägledning för nyanlända – hur kan vi som undervisar samverka med SYV.
Torsdag 29 april 14.00-16.30 Tema: Bedömning med Skolverkets material Bygga Svenska.

För vem?

Lärare som undervisar och ansvarar för grupper med nyanlända elever på gymnasiets IMS-program, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare.