Två flickor gör en klapplek

Nätverk om rastverksamhet

Ingå i ett nätverk om rastverksamhet. Du får inspiration och stöd för att utveckla verksamheten.

Gå med i ett nätverk för rastverksamhet i ditt stadsdelsområde. Organiserad rastaktivitet leds av elever eller pedagoger på skolan. Förutom att aktiviteterna har positiv inverkan på trivsel, trygghet och studiero ger det en ökad sammanhållning och gemenskap mellan elever.

För vem?

Pedagoger i grundskola och grundsärskola.

Vilket stöd ger Nätverk om rastverksamhet?

Återkommande träffar för att dela erfarenheter. 

Syftet med nätverket för rastverksamhet är att utbyta erfarenheter och dela goda arbetsmodeller mellan skolor. Och till att uppmuntra att eleverna är delaktiga i planering och genomförande.

Så här får du tillgång

  1. Jobbar du på en av Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor och vill ingå i nätverket?
  2. Kontakta Ulrika Nilsson med din ansökan

Rörelse i skolan - ledarutbildning för elever

Erbjud dina elever en ledarutbildning

Låt dina elever leda rastverksamhet och rörelseaktiviteter. Anmäl ditt intresse för att några av dina elever ska kunna gå en ledarutbildning.

  • Passet är om tre-fyra timmar
  • För elever i årskurs 3-8
  • Pröva på lekar, rörelsepauser och övningar

 

Eleverna får tips, information och inspiration till aktiva klassrum och rastverksamhet.  De får också grundläggande kunskap om vikten av rörelse och hur fysisk aktivitet bidar till ökad koncentration och inlärning.  Och hur det påverkar välmående och livsstil.

Har du frågor?

Ulrika Nilsson Grundskoleavdelningen E-post: E-post ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se