Grupp av vuxna i samtal
Foto:Folio

Nätverk för rektorer

Läsåret 2020-2021 finns flera nätverk att välja bland för dig som är rektor eller biträdande rektor. Ta chansen att lära känna kollegor samtidigt som du fyller på dina kunskaper inom aktuella frågor.

För vem?

Rektor och biträdande rektor i grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad

Vilket stöd ger nätverk för rektorer?

Nätverken hålls i mindre grupper. Du har möjlighet att ta med dig dilemman eller frågor från din vardag och få stöd och nya infallsvinklar från gruppen. Det handlar om både erfarenhetsutbyte och ny kunskap – i dialog med deltagare och nätverksansvariga.

Så här får du tillgång

  1. Jobbar du på en av Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor och vill ingå i nätverket?
  2. Fyll i din ansökan i webbformuläret

Välj bland flera nätverksgrupper

Totalt sex teman tas upp i de olika nätverken:

  • här-och-nu-frågor, ny som biträdande rektor
  • handledning
  • kommunikation
  • forskning
  • analys och uppföljning.

En detaljerad beskrivning av varje nätverk är publicerad på stadens intranät.

Nätverken hålls i mindre grupper. Du har möjlighet att ta med dig dilemman eller frågor från din vardag och få stöd och nya infallsvinklar från gruppen.

Har du frågor?

Patrik Biverstedt Kompetensförsörjningsenheten 0850833485 patrik.biverstedt@edu.stockholm.se