Grupp av vuxna i samtal.
Foto: Folio bildbyrå

Nätverk för rektor och biträdande rektor

Du som är rektor eller biträdande rektor i Stockholms stad (kommunanställd) är välkommen att delta. Nätverken startas varje höst. Lär känna kollegor samtidigt som du fyller på dina kunskaper inom aktuella frågor.

Nätverken hålls i mindre grupper och leds av erfarna, sakkunniga interna eller externa nätverksledare. Du har möjlighet att ta med dig dilemman eller frågor från din vardag och få nya infallsvinklar från gruppen. Det handlar om både erfarenhetsutbyte och ny kunskap – i dialog med deltagare och nätverksledare. Anmälningstiden för läsåret 2020-2021 har gått ut. Nätverken återkommer till hösten 2021/2022.

För vem?

Rektor och biträdande rektor i grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad

Vilket stöd ger nätverk för rektorer?

Ord från tidigare deltagare

Jenny Rångeby, rektor på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, deltog i nätverket ”Att leda och organisera skolor med stöd i forskning” år 2019. Vad gav det dig?

- Nätverket gav mig stöd i att forma utvecklingsarbetet på skolan utifrån forskningen. Att kunna agera och fatta beslut i utvecklingsfrågor med forskningen som grund. Sedan var det också otroligt värdefullt att få dela erfarenheter och kunskaper med andra skolledare, säger Jenny Rångeby.

Välj bland flera nätverksgrupper

Nätverksgrupper hösten 2020-vintern 2021

  • Verksamhetsgrupp (här-och-nu-frågor)
  • Ny som biträdande rektor
  • Handledningsgrupp
  • Kommunikation
  • Att leda och organisera skolor med stöd i forskning
  • Analys och uppföljning

Har du frågor?

Patrik Biverstedt Kompetensförsörjningsenheten Telefon: Telefon 0850833485 E-post: E-post patrik.biverstedt@edu.stockholm.se