Stockholmsvärlden i Minecraft: Education EditionGrafik: Microsoft

Minecraft: Education Edition i undervisningen

I Minecraft: Education Edition kan du bedriva din undervisning i en miljö många elever är välbekanta med.

Minecraft: Education Edition är ett verktyg utvecklat och anpassat för att användas i undervisningen. Det stimulerar elevernas kreativitet, samarbete och problemlösning i en uppslukande miljö där den enda gränsen är fantasin.

För vem?

Minecraft: Education Edition är ett verktyg som passar för alla åldrar från förskoleklass till gymnasiet. I verktyget hittar nybörjaren självstudiekurser för att ta de första stegen. Medioteket erbjuder kurser för både nybörjaren och för de som redan kommit en bit på väg.

Vilket stöd ger verktyget?

Minecraft: Education Edition skiljer sig från den vanliga spelversionen som eleverna är vana vid, eftersom den är utvecklad för att användas i klassrummet. Som lärare kan du enkelt öppna upp en värld som dina elever kan ansluta sig till för att utföra uppgifter som du har planerat. Eleverna kan dokumentera och dela med sig med andra i klassen det de skapar. Det finns ett omfattande lärarmaterial som ger dig möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med i stort sett alla ämnen i en ny spännande och engagerande lärmiljö.

Minecraft: Education Edition erbjuder flera typer av arbete. I biblioteket finns en rad förproducerade världar med olika syften indelade i skolans ämnen. Till dessa medföljer lektionsplaneringar där världens innehåll och syfte beskrivs. Användaren kan även skapa egna världar och fylla dessa med innehåll innan eleverna bjuds in för att arbeta.

Film om Minecraft: Education Edition i klassrummet, YouTube

Installera Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition är tillgängligt för alla elever i Stockholms stad via elevinloggning. Programmet finns i Microsoft Store för installation på datorn. Första gången programmet används krävs en inloggning. För att få appen installerad på lärplatta behöver skolans IT-person kontaktas.

Ladda ner Stockholmsvärlden

Stockholmsvärlden användes i en byggutmaning våren 2022. Utmaningen gick ut på att hitta smarta lösningar som minskar koldioxidavtrycket i Stockholm. Världen kan till exempel användas i ert arbete med hållbar utveckling och är kostnadsfri för Stockholms stads kommunala skolor.

Ladda ner Stockholmsvärlden i Minecraft: Education Edition, (3,24 mb)

Observera att världen sparas lokalt på enheten. Ska den kunna flyttas mellan olika enheter behöver den exporteras och importeras igen.

På Windows- och Macdatorer: Ladda ner Stockholmsvärlden och spara den på din dator. I Minecraft: Education Edition väljer du sedan importera och söker fram filen du sparat. När du laddat ner världen så ligger den under visa mina världar. Du kan också välja att öppna världen direkt utan att spara ned den först.

På Ipad: Öppna Stockholmsvärlden direkt i Minecraft: Education Edition

Om direktnedladdning inte fungerar av någon anledning går det att lösa enligt följande beskrivning: Ladda ner Stockholmsvärlden. I webbläsaren klicka på cirkeln med pilen längst upp till höger. Klicka på förstoringsglaset till höger om filen som nu visas. Håll fingret intryckt på filen du hämtat ner och välj alternativet flytta. Välj Minecraft: Education Edition-mappen och tryck på flytta. Klicka på på min Ipad under platser och klicka på Minecraft: Education Edition-mappen. Klicka på filen så öppnas världen i Minecraft: Education Edition. Det kan ta någon minut för den att ladda eftersom världen är ganska stor.

Samverka i teamet Programmering i skolan

Vill du som pedagog komma i kontakt med oss på Medioteket och andra som också jobbar med Minecraft: Education Edition? Gå med i Mediotekets programmeringsteam. Här kan du diskutera lektionsupplägg, ställa frågor och få information om aktuella byggutmaningar i staden.

Programmering i skolan, Microsoft Teams

Har du frågor?

Linda Spolén Medioteket, Utbildningsförvaltningen E-post: E-post linda.spolen@edu.stockholm.se