En elev programmerar en robot med en ipad

Lär dig om programmering med stöd av Roboteket

Genom undervisningen ska eleverna utveckla digital kompetens och en generell förståelse för programmering och hur den kan påverka både individ och samhälle. Kom till Mediotekets labb – Roboteket – för att under kreativa former stärka din kunskap om programmering och digitala verktyg.

För vem?

Roboteket vänder sig till dig som arbetar som pedagog i Stockholms stads grundskolor.

Vilket stöd ger Roboteket?

Till Roboteket är du som lärare och pedagog i staden välkommen att komma och experimentera, klämma och känna. Här tar du del av material, tankar och idéer kring hur du kan arbeta med programmering och digitala verktyg i undervisningen och i fritidsverksamheten. Detta sker genom samverkan med Mediotekets it-pedagoger och genom erfarenhetsutbyte med andra kollegor i staden.

Några exempel på verktyg som du kan utforska är micro:bit, 3D-skrivare, robotar, wearables, Makey Makey, vinylskärare, VR, Minecraft och Scratch.

Labb på Roboteket

Kom på ett av Robotekets labb-tillfällen eller hör av dig för att boka in ett eget tillfälle för en grupp pedagoger från din skola. Passande material finns alltid på plats. Kanske hittar du inspiration till utformningen av ett eget makespace på skolan?

Robotekets kursutbud

Du kan också ta del av Robotekets kursutbud. Kurserna syftar till att ge dig både med en teoretisk bas och introduktion till konkret material att använda i undervisningen. Därför får du när du deltar i kurserna Börja programmera och Fortsätt programmera låna med dig en materialsats till din skola med lärverktyg och övningar, så att du under kursens gång kan testa verktygen tillsammans med dina elever. Även i kursen Kom igång med Micro:bit ingår lån av material. Är du matematiklärare eller tekniklärare har vi specialinriktade kurser för just ditt ämne.

Bild ur tidningen Lära nummer 1 2019

Så här arbetar Hammarbyskolan Södra med programmering

I tidningen Lära berättar Maria Almeblad Avena från Hammarbyskolan Södra om sitt och skolans arbete med programmering och om hur Roboteket hjälpte dem komma igång.
Tidningen Lära nummer 1 2019 (annan webbplats)

Har du frågor?

Lärande med digitala verktyg Medioteket medioteket.digitalaverktyg@edu.stockholm.se