Illustration: Stockholms stad

KOLL för din kompetens

När du genomfört kompetensutveckling registrerar du dina uppgifter i KOLL.

KOLL fylls på automatiskt med uppgifter om din legitimation, dina undervisningsämnen och anställningsuppgifter från Skolverket, Barn- och elevregistret och lönesystemet LISA.

Vilket stöd ger KOLL?

Du registrerar kurser och utbildningar som inte ingår i lärarlegitimationen. Det kan du ha nytta av vid ditt medarbetarsamtal. Din chef får en överskådlig blick av dina utbildningar och behörigheter.

I verktyget ser du din egen profil.  Skolledningen ser sina medarbetares profiler. De tar ut rapporter för hur många på skolan som har lärarlegitimation och hur ämnesbehörigheten är fördelad.

Central förvaltning (avdelningen för personal- och kompetensförsörjning) tar fram rapporter om legitimationsgrad och ämnesbehörighet. Man tittar på bland annat på kommande pensionsavgångar i respektive ämne.

KOLL

För dig som arbetar i förskola

I verktyget KOLL registrerar du dina kompetenser.

Har du en förskollärarlegitimation registreras den automatiskt.

Det du registrerat i KOLL blir ett viktigt underlag för din personliga kompetensutveckling i samverkan med din chef.  Dina registrerade kompetenser följer med dig om du byter arbetsplats inom staden.

Du som är chef eller personalansvarig får fram underlag och rapporter i KOLL. Du använder det för att kunna prioritera och göra relevanta kompetensutvecklande insatser inom enheten, i stadsdelen och även för gemensamma satsningar i Stockholms stad.

Frågor eller support

Kontakta supporten med ett mejl
E-post: koll.forskola@edu.stockholm.se

För vem?

  • Alla pedagoger och rektorer inom förskolan
  • Förskollärare, lärare och skolledare i grundskola och gymnasieskola