KOLL för din kompetens

När du varit på kompetensutveckling registrerar du dina uppgifter i KOLL.

KOLL fylls på automatiskt med uppgifter om din legitimation, dina undervisningsämnen och anställningsuppgifter från Skolverket, Barn- och elevregistret och lönesystemet LISA.

För vem?

alla pedagoger med tillsvidareanställning

Vilket stöd ger KOLL?

Du registrerar kurser och utbildningar som inte ingår i lärarlegitimationen. Det kan du ha nytta av vid ditt medarbetarsamtal. Din chef får en överskådlig blick av dina utbildningar och behörigheter.

I verktyget ser du din egen profil.  Skolledningen ser sina medarbetares profiler. De tar ut rapporter för hur många på skolan som har lärarlegitimation och hur ämnesbehörigheten är fördelad.

Central förvaltning (avdelningen för personal- och kompetensförsörjning) tar fram rapporter om legitimationsgrad och ämnesbehörighet. Man tittar på bland annat på kommande pensionsavgångar i respektive ämne.

Så här får du tillgång

Har du frågor?

Maria Ställ koll.utbildning@edu.stockholm.se