Illustration: Stockholms stad

Flerspråkighet i förskolan

Stödmaterial som du laddar ner, kring språk, kommunikation och flerspråkighet i förskolan.

Här finns exempel på vad du kan göra och vilka resurser som kan knytas till förskolan för att ge alla barns olika språk näring att växa. Materialet kan användas på alla förskolor. Oavsett om din förskola har många flerspråkiga barn eller bara någon enda och oavsett om din förskola har flerspråkig personal eller inte.

För vem?

Du som kommer i kontakt med flerspråkiga förskolebarn kan ha nytta av denna bok.

Boken utgår från olika perspektiv

  • Hur arbetar en flerspråkig pedagog på en avdelning med barn som har samma språk som pedagogen?
  • Hur kan man stödja barn som inte har tillgång till en person som talar barnets språk?

Avsnittet "Hur kan en ambulerande modersmålspedagogs vardag kan se ut?" (sidorna 27-55) är inte längre aktuella. 

Innehållet i boken är framtaget med hänvisning till tidigare läroplan för förskolan, Lpfö 10.

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skolverkets webbplats)

Vilket stöd ger Flerspråkighet i förskolan?

Alla avsnitt i boken ger praktiska exempel som sedan diskuteras och som förankras i teori.

Varje kapitel i boken är indelat i

  • kort inledning
  • goda exempel från olika verksamheter
  • diskussion
  • frågor
  • teoretisk anknytning.

Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial, del 1 (pdf, 9 mB)

Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial, del 2 (pdf, 3 mB)

Litteracitet och flerspråkighet

När du har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt.

Stödmaterialet används delvis i kursen "Flerspråkighet i förskolan" från utbildningsförvaltningen.

Har du frågor?

Karin Wallin Språkutvecklare Enheten för forskning och utveckling (FOU) Telefon: Telefon 0761220130 E-post: E-post karin.e.wallin@edu.stockholm.se