En flicka läser på en ipad.
Foto: Folio Bildbyrå

E-böcker via Cirkulationsbiblioteket

Låna och läs direkt! Med e-böcker blir litteraturen tillgänglig omedelbart och du har tillgång till ett urval av e-böcker för både gemensam och enskild läsning.

I mötet med skönlitteratur får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Tillgång till e-böcker i skolan kan bidra till elevernas digitala kompetens och ger ett komplement till den tryckta litteraturen.

För vem?

Elever och personal i Stockholms kommunala gymnasie- och högstadieskolor kan kostnadsfritt låna e-böcker via Cirkulationsbiblioteket.

Vilket stöd ger Cirkulationsbiblioteket?

Cirkulationsbiblioteket är ett klassuppsättningsbibliotek med utvalda barn- och ungdomsböcker. Urvalet av e-böcker utökas successivt. Du som lärare eller bibliotekarie är välkommen att ge förslag på titlar som kan ingå i utbudet.

  • Det går att låna maximalt fem e-böcker per sjudagarsperiod. Lånetiden är 28 dagar. När lånetiden gått ut går det inte längre att läsa boken.
  • Det är inte möjligt att förlänga ett e-bokslån.
  • För att kunna låna e-böcker behövs ett lånekort och en pinkod.

Så här får du tillgång

  1. Logga in i bibliotekskatalogen.
  2. Sök upp den bok du vill läsa.
  3. Låna boken och läs den strömmande eller ladda ned till en e-boksläsare.
En pojke ligger på mage och läser en bok

Cirkbloggen

I Cirkbloggen kan du läsa mer om böckerna, hitta temalistor, lärarhandledningar med mera. Här kan du också söka mer detaljerat i katalogen, utifrån skolår, genre och tema.
Cirkbloggen (annan webbplats)

Har du frågor?

Cirkulationsbiblioteket Medioteket E-post: E-post cirkpost@edu.stockholm.se