Pojke håller huvudet i handen, skriver i en skrivbok
Foto:Folio

Bedömning i grundsärskolan

Du som arbetar i grundsärskolan använder bedömningsmodellen MIRA för att följa elevers utveckling och måluppfyllelse. Eftersom alla elever i grundsärskolan inte får betyg behövs ett system för att följa upp.

MIRA-modellen hjälper dig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete när du har elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

För vem?

Pedagoger i grundsärskolan årskurs 1-9

Vilket stöd ger MIRA-modellen?

MIRA-modellen fungerar som diskussionsunderlag vid bedömning av kunskaper i ämnen och ämnesområden. Du ska kunna förändra lärandemiljön på ett sätt som främjar varje elevs kunskapsutveckling och behov.

Ämnesområden och ämnen

Estetisk verksamhet

 • bild
 • musik
 • slöjd

Kommunikation

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • modersmål

 Motorik

 • idrott och hälsa

Vardagsaktiviteter

 • hem- och konsumentkunskap
 • samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap)

Verklighetsuppfattning

 • naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi)
 • teknik
 • matematik

Introduktion till MIRA (ppt, 283 kb)

Arbetsmaterial (xls, 46 kb)

Beslut om obligatorisk användning

Enligt beslut i grundskolans ledningsgrupp ska MIRA-modellen användas i de skolor som har elever mottagna i grundsärskola.

Har du frågor?

Ulla Ronkainen Handläggare Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0850833003 E-post: E-post ulla.ronkainen@edu.stockholm.se