Arbeta med Strindbergs novell på många språk

Läs, lyssna eller se på August Strindbergs novell Ett halvt ark papper med dina elever. Den finns på nästan 40 olika språk.

Ord, bild, ljud, film, en mångfald av språk och uttryckssätt – novellen Ett halvt ark papper har inspirerat och fortsätter att inspirera till både vidvinkel och fokus i arbetet med språk och litteratur i skolan. Här läser eller lyssnar du på novellen på många av de språk som talas i Stockholms skolor.

För vem?

De kurs- och ämnesspecifika pedagogiska planeringarna utgår från ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium. Resursen passar även bra att använda i historia och samhällskunskap.

Vilket stöd ger Ett halvt ark papper?

På webbsidan finns texter, källmaterial, bilder, filmer, lärarhandledningar och elevarbeten för att arbeta med novellen och/eller August Strindberg. Alltifrån en lektion till längre projekt.

  • Läs August Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Den finns att läsa på närmare 40 språk. Här finns också Strindbergs handskrivna manuskript och fördjupningsmaterial.
  • Lyssna på Johan Rabaeus inläsning av Ett halvt ark papper på svenska, engelska och franska. Du kan även lyssna på en mängd andra språk som är inlästa av olika modersmålslärare.
  • Se Ett halvt ark papper på teckenspråk med Tommy Krångh. Här kan du också se en film om August Strindberg.

Så här får du tillgång

Webbplatsen Ett halvt ark papper

Animerad film om Strindberg

Se en animerad film som presenterar Strindberg på tre minuter. I menyn kan du välja samma film men med engelsk textning. Där finns också och en teckentolkning av novellen.
Animerad film om Strindberg (annan webbplats)

Har du frågor?

Elisabeth Söder Medioteket Telefon: Telefon 0850833822 E-post: E-post elisabeth.soder@edu.stockholm.se