Två elever utför ett experiment

Arbeta med NTA

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Målet är att alla elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. För att nå dit ligger fokus på att du som lärare med hjälp av NTA får en bra grund att stå på. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och lådor fyllda med utvalt laborationsmaterial.

För vem?

NTA är för dig som arbetar inom Stockholms kommunala förskolor och grundskolor. Delar av innehållet finns anpassat för grundsärskolan.

Vilket stöd ger NTA?

Programmet erbjuder teman som bygger på ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Varje NTA tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller textmaterial, laborationsmaterial, temautbildning och tematräff. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i din kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.

Arbetssättet i NTA tar sin utgångspunkt i läroplanerna för aktuell skolform och språkutveckling genomsyrar varje uppdrag.

Så här får du tillgång

  1. Klicka på "Gå vidare" för att läsa mer om NTA Stockholm (annan webbplats)
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

20 olika teman

Några exempel på NTA-teman är Jämföra och Mäta (förskoleklass–årskurs 1), Testa Teknik (årskurs 1–3), Rymden (årskurs 2–5), Flyta eller Sjunka (årskurs 4–6) samt Magneter och Motorer (årskurs 6–7).

Har du frågor?

Ulrika Rasmussen NTA Stockholm 08050803389 ulrika.rasmussen@edu.stockholm.se