Tydliggörande pedagogik inom fritidshem

Hur kan du ge stöd och anpassa vardagen i fritidshemmets verksamhet till de behov eleven har med hjälp av tydliggörande pedagogik?

Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Fritidsverksamheten ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Seminarieledare är Linda Hallberg, specialpedagog från lärarfortbildning AB.

Vem kan delta?

Du som är barnskötare eller fritidsledare och har kontakt med elever med funktionsvariationer.

Agenda

  • Hur skapar vi förutsättningar för att alla elever ska få en meningsfull fritidsverksamhet?
  • Vilka behov hos eleverna kräver extra anpassningar?
  • Hur kartlägger vi och analyserar verksamheten för att identifiera de riskfaktorer som för eleven kan skapa en problematik?
  • Hur anpassar vi miljö, beteende och förhållningssätt för elever med särskilda behov?

Så anmäler du dig

Du anmäler dig i utbildningsplattformen