Tre pojkar sitter på en bänk och håller om varandras axlar.
Foto: Folio bildbyrå

Tydliggörande pedagogik i fritidshem

Öka din kompetens i hur du möter elever med särskilda behov med anpassningar i verksamheten.

Hur kan du ge stöd och anpassa vardagen i fritidshemmets verksamhet till de behov eleven har? Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Fritidsverksamheten ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Seminarieledare

Anna Morell och Jenny Karlsson, specialpedagoger från Kompetensutvecklingsinstitutet leder seminariet.

Kompetensutvecklingsinstitutets webbplats

Agenda

Under seminariet tar vi bland annat upp

  • Öka din förståelse för hur det är att tolka världen annorlunda.
  • Ta del av en beskrivning om hur tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet, socialt samspel och trygghet
  • Ta del av hur tydliggörande pedagogik genom ett visuellt stöd kan kompensera för elever med en funktionsnedsättning.
  • Du får exempel på hur man kan använda sig av olika typer av visuellt stöd i praktiken.
  • Du får praktiska exempel på sätt att använda sig av en tydliggörande pedagogik och varför

Vem kan delta?

Du som är barnskötare eller fritidsledare och har kontakt med elever med funktionsvariationer. Även du som arbetar med elever med särskilda behov är välkommen att anmäla dig. Du som jobbar inom en annan yrkesgrupp är också välkommen.