Specialpedagogiskt café med tema Universell Design för Lärande

Pedagogiskt café är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration. Den här kvällen fördjupar vi oss i ett inkluderande förhållningssätt och hur UDL, Universell Design för Lärande kan bidra till ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar.

UDL är ett koncept från USA som utgår från principer och riktlinjer som är baserade på forskning om utbildnings- och neurovetenskap. De tre grundprinciperna innebär att skolan ska:

  • Erbjuda olika sätt för att skapa intresse
  • Erbjuda olika vägar till lärande
  • Främja elevers lärprocesser och möjlighet att uttrycka sin kunskap

Ta del av historien bakom UDL, hur det sprids i svenska skolor och hur skolor kan använda sig av UDL i sin verksamhet.

Skoldatateket presenterar också det stöd som skolor erbjuds för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 samt gymnasiet i Stockholms stads kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.