Bild ur teaterföreställningen Hej Hyper

Specialpedagogiskt café med föreställningen Hej Hyper

Pedagogiskt café är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration. Den här kvällen har tema specialpedagogik.

Under kvällen får du se föreställningen Hej Hyper – en musikal om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för förskoleklass–årskurs 3.

Hej Hyper – en musikal om NPF (annan webbplats)

Därefter föreläser Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan som arbetat med att ”NPF-säkra” sin skola. Elinor har även varit med och tagit fram det lärarmaterial som finns med i projektet.

Källbrinksskolan, Huddinge kommun (annan webbplats)

Skoldatateket knyter an till temat och berättar om sin verksamhet samt visar praktiska exempel på hur du kan möta dina elevers olikheter.

Skoldatateket Stockholm (annan webbplats)

Vem kan delta?

Kulturombud och pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms stad.

Så anmäler du dig

Klicka på länken och anmäl dig i det digitala formuläret.