Barn gör rörelser utomhus.
Foto: Utbildningsförvaltningen

Rastens dag 2023

Välkommen till en dag med lek och inspiration till aktiva raster! Under en eftermiddag får dina elever prova på olika aktiviteter som de kan ta med sig tillbaka till sina raster.

Rasten är en källa till

 • rörelse
 • lek
 • trygghet
 • lärande
 • glädje
 • samhörighet.

Under Rastens dag lyfter vi rasten som en viktig del av elevernas hela skoldag och uppmärksammar möjligheter till lärande och rörelse.

Under Rastens dag finns prova-på stationer som elever och pedagoger från stadens skolor håller i och bjuder in till. Alla aktiviteter är direkt applicerbara till din skolas rastverksamhet.

Vi arrangerar Rastens dag tillsammans med Riksidrottsförbundet – Svenska idrottsrörelsens Studieförbund (RF-SISU) Rörelsesatsning i skolan. Detta innebär att även skolor inom Stockholms region har möjlighet att delta.

Agenda

 • Prova-på stationer finns i parken som elever och pedagoger från stadens skolor håller i och bjuder in till.
 • Alla aktiviteter är direkt applicerbara till din skolas rastverksamhet.
 • Eleverna kommer även få möjlighet att prova på aktiviteter från olika idrottsförbund och organisationer som finns på plats i parken under eftermiddagen.

Vem kan delta?

Elever och pedagoger på låg- och mellanstadiet från stadens kommunala grund- och grundsärskolor. Även skolor som deltar i RF-SISUs Rörelsesatsning i Stockholm är välkomna att delta.

Antalet är begränsat till tio elever per skola eftersom de elever som kommer ska få möjlighet att prova på och inspirerats av aktiviteter som de sedan själva kan leda på rasten på sin skola. Om din skola har fler än tio engagerade och motiverade elever som vill leda aktiviteter är även de välkomna. Det kan till exempel vara

 • rastgruppen
 • elevledare
 • rörelserådsgruppen.

Fördjupning

Tänk på

 • Du som medföljande pedagog ansvarar för eleverna.
 • Din skola tar med eget mellanmål.
 • Toaletter finns i närheten.
 • Tänk på att anpassa kläder efter väder, alla aktiviteter är utomhus i parken.

Syfte

Syftet med Rastens dag är att lyfta rasten som en viktig del av elevernas hela skoldag och uppmärksamma dess möjligheter till lärande och rörelse. Det är även att ge inspiration från olika idrottsförbund och organisationer som erbjuder aktiviteter för din skola att ta del av.

Samarbete med Riksidrottsförbundet

Rastens dag är ett samarbete med Riksidrottsförbundet - Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (RF-SISU). Båda förbunden jobbar för att bidra till idrottens och den dagliga rörelsens utveckling samt folkbildning och fortbildning. Riksidrottsförbundet har fått ett regeringsuppdrag att göra en satsning för mer rörelse i skolan, det projektet benämns som RF-SISU Rörelsesatsning i skolan.

Webbplatsen RF-SISU Rörelsesatsning i skolan