Pedagogiskt café om framtidspedagogik

Välkommen till "Bortom Fossilsamhället – Att lära med framtiden?" En föreläsning och workshop med tema framtidspedagogik.

Hur vi berättar om och föreställer oss framtiden påverkar de val vi gör idag. Framtiden är öppen, men framställs ofta som stängd. Den pågående klimatkatastrofen har tvingat oss att ompröva vilka framtider som är möjliga.

I den här föreläsningen får du lära dig om de framtidsberättelser som dominerar vårt tänkande kring klimatkrisen idag och hur man kan använda kreativa metoder för att ifrågasätta dessa och skapa nya, engagerande berättelser. Samtalet utgår från det pedagogiska materialet Bortom Fossilsamhället som Ludwig Bengtsson Sonesson utvecklat tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Ludwig Bengtsson Sonesson och Roger Hildingsson medverkar med artikeln “Bortom fossilsamhället - en framtidspedagogik för en hoppfull framtid.” i senaste numret av SO-didaktik.

“Bortom fossilsamhället - en framtidspedagogik för en hoppfull framtid.”, So-didaktik, Issue

Vem kan delta?

Du som är lärare i årskurs 4-9 eller i gymnasieskolan och som undervisar i SO, NO, språk och estetiska ämnen. Även du som är intresserad av framtidspedagogik är välkommen att anmäla dig.

Agenda

Föreläsningen och workshopen kommer främst att beröra klimatfrågor och alternativ till fossilsamhället.

Huvudtemat är de metoder som finns för att lära med framtiden och som går att överföra till andra ämnen där lärare och elever är intresserade av att utmana våra samhällen genom att tänka om framtiden.

Så anmäler du dig

Anmäl dig senast den 16 mars genom att klicka på länken.