Ett ånglok på järnvägsspåret vid Atlasmuren i Stockholm, taget på 1940-talet.
Låt förskoleklassen göra en resa i tiden med lektionsförslaget ”Hitta rätt i tiden”.Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet. Illustration Stadsarkivet.

Nytt lektionsförslag i historia för förskoleklass

Kom och lyssna på en presentation av lektionsförslaget ”Hitta rätt i tiden”. Träffa lärare som testat det i sin undervisning och få inspiration till hur du kan använda det i din förskoleklass.

Under seminariet går vi igenom de olika beståndsdelarna i "Hitta rätt i tiden". Du får träffa Högalidskolans förskollärare som varit en av flera testpiloter när Stadsarkivet utvecklat lektionsförslaget. Lyssna på deras erfarenheter och tips. På plats finns också en arkivpedagog från Stadsarkivet.

Efter seminariet kommer du att ha fått inspiration till hur du kan använda lektionsförslaget i ditt eget klassrum. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Den som så önskar kan avslutningsvis få följa med på en visning i Stadsarkivets magasin.

Agenda

  • Välkommen. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.
  • Presentation av lektionsförslaget Hitta rätt i tiden och hur du som förskollärare kan använda det.
  • Förskollärare från Högalidskolan delar med sig av sina erfarenheter efter att ha jobbat med ”Hitta rätt i tiden” med sina förskoleklasser.
  • Frågor och avrundning.
  • Visning i magasinen för den som vill.

Vem kan delta?

Seminariet vänder sig till förskollärare i förskoleklass. Inga förkunskaper behövs.