Neuropsykiatriska funktionsvariationer och särskilda behov

Delta i ett digitalt seminarium om hur du kan ge stöd och anpassa vardagen i skolan till de behov eleven har. Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Skolan ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Vi går igenom

  • Vilka svårigheter i skolmiljön som kan uppstå för elever med NPF-diagnoser.
  • Hur symtom skiljer sig åt för olika diagnoser.
  • Hur vi kartlägger elevens behov av anpassningar och vad eleven behöver.
  • Hur vi identifierar vilka verksamhetsmoment som skapar svårigheter för eleven. När uppstår svårigheterna?
  • Hur vi minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och fritidshemmens krav.
  • Hur vi stödjer eleven.
  • Hur vi skapar tydliga strukturer och anpassningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vem kan delta?

Du som är barnskötare eller fritidsledare och har kontakt med elever med funktionsvariationer.

Agenda

Kursen leds av Anna Morell och Jenny Karlsson, specialpedagoger från MOVE pedagogik.

MOVE Pedagogik

Anna och Jenny utbildar, föreläser och handleder skolpersonal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i bemötande och förmågor. De har även skrivit en bok om hur man inom en skola kan arbeta kring dessa förmågor på bred basis.
Anna och Jenny arbetar som specialpedagoger vid sidan av sitt utbildningsföretag.

Bakgrund

Utbildningsförvaltningen har ramavtal med Kompetensutvecklingsinstitutet. MOVE Pedagogik är underleverantörer till Kompetensutvecklingsinstitutet. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig i utbildningsplattformen.