Fem elever tittar på en smartphone

Månadens MIK

En fredag i månaden har du möjlighet att delta i ett webbinarium på temat MIK (medie-och informationskunnighet). Varje tillfälle är fristående och undersöker olika aspekter inom MIK.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Agenda

Är det bara att googla? – 29 januari 14.00–14.45

Hur navigerar man i dagens informationsflöde? Att söka information via internet kräver nya förhållningssätt där informationens digitala sammanhang omfattas. Ett kritiskt tänkande begränsar sig inte längre till den enskilda källan. Det behövs en förståelse för hur webben fungerar och hur algoritmer påverkar. Detta tillfälle fokuserar på informationssökning och sökkritik.

Faktagranska som proffsen – 26 februari 14.00–14.45

Hur kan vi bibehålla ett kritiskt förhållningssätt i dagens informationsflöde? Hur granskar man information på webben? Vilka källor kan man lita på? Nya tider kräver nya färdigheter. Detta tillfälle sätter fokus på källkritik och källtillit i dagens medielandskap.

Rörliga bilder i en digital värld – 26 mars 14.00–14.45

Vilka berättarkomponenter innehåller filmens språk? Vilken roll har rörliga bilder fått på sociala medier? Hur utmanas våra källkritiska förmåga av memes och framtida teknik med manipulerade rörliga bilder? Det är frågorna vi ställer oss i detta tillfälle med fokus på filmkunnighet.

Digitala fotspår, om integritet på webben – 23 april 14.00–14.45

Integritet på nätet kan handla om allt ifrån att lämna ut privata detaljer på sociala medier, att skydda sina personuppgifter till de digitala spår man lämnar efter sig. Hur kan man få en bättre överblick på sin digitala närvaro och vad kan man själv kontrollera? Detta tillfälle fokuserar på integritet på internet.

Från kränkningar till källkritiska samtal – 21 maj 14.00–14.45

Hur kan skolan arbeta förebyggande med värdegrundsarbete. Med utgångspunkt i läroplanens formuleringar om digital kompetens diskuterar vi konkreta exempel rörande kommunikationsmönster, trakasserier och sociala beteendemönster på internet. Detta tillfälle har fokus på nätetik.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.